Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Midt-Norge, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2002-2007. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

5 554

6 328

6 935

7 323

7 853

8 322

 - prosentvis endring fra året før

 

13,9

9,6

5,6

7,2

6,0

  a: Nye oppgaver somatikk

 

54

78

89

288

308

  Kostnader somatikk, ekskl. nye oppgaver

5 554

6 274

6 857

7 234

7 565

8 014

 - prosentvis endring fra året før

 

13,0

9,3

5,5

4,6

5,9

B: Kostnader PHV

1 062

1 163

1 201

1 283

1 406

1 535

 - prosentvis endring fra året før

 

9,5

3,3

6,8

9,6

9,2

  b: Nye oppgaver PHV

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHV, ekskl. nye oppgaver

1 062

1 163

1 201

1 283

1 406

1 535

 - prosentvis endring fra året før

 

9,5

3,3

6,8

9,6

9,2

C: Kostnader PHBU

180

218

225

251

291

300

 - prosentvis endring fra året før

 

20,9

3,5

11,2

16,0

3,2

  c: Nye oppgaver PHB

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHBU, ekskl. nye oppgaver

180

218

225

251

291

300

 - prosentvis endring fra året før

 

20,9

3,5

11,2

16,0

3,2

D: Kostnader rusbehandling

 

 

161

181

202

219

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

12,8

11,3

8,7

E: Kostnader ambulanse

284

379

381

406

441

462

 - prosentvis endring fra året før

 

33,2

0,8

6,5

8,6

4,8

F: Kostnader syketransport

 

 

168

231

309

303

 - prosentvis endring fra året før 1)

 

 

 

37,2

34,0

-2,0

G: Kostnader annet 2)

165

204

192

180

177

194

 - prosentvis endring fra året før

 

23,7

-5,9

-6,2

-1,8

9,5

H: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3)

7 246

8 292

9 264

9 855

10 679

11 335

- prosentvis endring fra året før

 

14,4

11,7

6,4

8,4

6,1

I: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3) 4)

 

54

78

89

288

308

- prosentvis endring fra året før

 

 

43,1

14,1

224,2

6,7

J: Sum kostnader, ekskl. nye oppgaver

7 246

8 238

9 186

9 766

10 391

11 028

 - prosentvis endring fra året før

 

13,7

11,5

6,3

6,4

6,1

K: Sum kostnader ekskl. nye oppgaver, rusbehandling og syketransport

7 246

8 238

8 858

9 354

9 880

10 505

 - prosentvis endring fra året før

 

13,7

7,5

5,6

5,6

6,3


1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene.
2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF.
3) H=A+B+C+D+E+F+G, I=a+b+c, J=H-I, K=J-D-F.
4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel 2.3  i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007, utenom rusbehandling og pasienttransport.

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |