Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Midt-Norge, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2002-2007. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

5 554

6 328

6 935

7 323

7 853

8 322

 - prosentvis endring fra året før

 

13,9

9,6

5,6

7,2

6,0

  a: Nye oppgaver somatikk

 

54

78

89

288

308

  Kostnader somatikk, ekskl. nye oppgaver

5 554

6 274

6 857

7 234

7 565

8 014

 - prosentvis endring fra året før

 

13,0

9,3

5,5

4,6

5,9

B: Kostnader PHV

1 062

1 163

1 201

1 283

1 406

1 535

 - prosentvis endring fra året før

 

9,5

3,3

6,8

9,6

9,2

  b: Nye oppgaver PHV

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHV, ekskl. nye oppgaver

1 062

1 163

1 201

1 283

1 406

1 535

 - prosentvis endring fra året før

 

9,5

3,3

6,8

9,6

9,2

C: Kostnader PHBU

180

218

225

251

291

300

 - prosentvis endring fra året før

 

20,9

3,5

11,2

16,0

3,2

  c: Nye oppgaver PHB

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHBU, ekskl. nye oppgaver

180

218

225

251

291

300

 - prosentvis endring fra året før

 

20,9

3,5

11,2

16,0

3,2

D: Kostnader rusbehandling

 

 

161

181

202

219

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

12,8

11,3

8,7

E: Kostnader ambulanse

284

379

381

406

441

462

 - prosentvis endring fra året før

 

33,2

0,8

6,5

8,6

4,8

F: Kostnader syketransport

 

 

168

231

309

303

 - prosentvis endring fra året før 1)

 

 

 

37,2

34,0

-2,0

G: Kostnader annet 2)

165

204

192

180

177

194

 - prosentvis endring fra året før

 

23,7

-5,9

-6,2

-1,8

9,5

H: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3)

7 246

8 292

9 264

9 855

10 679

11 335

- prosentvis endring fra året før

 

14,4

11,7

6,4

8,4

6,1

I: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3) 4)

 

54

78

89

288

308

- prosentvis endring fra året før

 

 

43,1

14,1

224,2

6,7

J: Sum kostnader, ekskl. nye oppgaver

7 246

8 238

9 186

9 766

10 391

11 028

 - prosentvis endring fra året før

 

13,7

11,5

6,3

6,4

6,1

K: Sum kostnader ekskl. nye oppgaver, rusbehandling og syketransport

7 246

8 238

8 858

9 354

9 880

10 505

 - prosentvis endring fra ��ret før

 

13,7

7,5

5,6

5,6

6,3


1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene.
2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF.
3) H=A+B+C+D+E+F+G, I=a+b+c, J=H-I, K=J-D-F.
4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel 2.3  i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007, utenom rusbehandling og pasienttransport.

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |