Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Vest, korrigert for gjestepasientoppgjør. 2002-2007. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

7 320

8 100

8 521

8 897

9 763

10 606

 - prosentvis endring fra året før

 

10,7

5,2

4,4

9,7

8,6

  a: Nye oppgaver somatikk

 

59

70

90

316

327

  Kostnader somatikk, ekskl. nye oppgaver

7 320

8 041

8 451

8 807

9 447

10 279

 - prosentvis endring fra året før

 

9,8

5,1

4,2

7,3

8,8

B: Kostnader PHV

1 721

1 825

1 931

2 080

2 186

2 438

 - prosentvis endring fra året før

 

6,1

5,8

7,7

5,1

11,6

  b: Nye oppgaver PHV

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHV, ekskl. nye oppgaver

1 721

1 825

1 931

2 080

2 186

2 438

 - prosentvis endring fra året før

 

6,1

5,8

7,7

5,1

11,6

C: Kostnader PHBU

254

304

351

406

444

477

 - prosentvis endring fra året før

 

19,5

15,6

15,6

9,4

7,4

  c: Nye oppgaver PHB

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHBU, ekskl. nye oppgaver

254

304

351

406

444

477

 - prosentvis endring fra året før

 

19,5

15,6

15,6

9,4

7,4

D: Kostnader rusbehandling

 

 

283

341

400

400

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

20,8

17,2

0,1

E: Kostnader ambulanse

405

340

399

438

478

495

 - prosentvis endring fra året før

 

-16,0

17,2

9,8

9,0

3,5

F: Kostnader syketransport

 

 

113

236

286

304

 - prosentvis endring fra året før 1)

 

 

 

108,6

21,3

6,3

G: Kostnader annet 2)

139

150

156

145

149

176

 - prosentvis endring fra året før

 

7,3

4,2

-6,9

2,6

18,2

H: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3)

9 840

10 719

11 753

12 542

13 704

14 895

- prosentvis endring fra året før

 

8,9

9,6

6,7

9,3

8,7

I: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3) 4)

 

59

70

90

316

327

- prosentvis endring fra året før

 

 

18,8

28,6

251,0

3,7

J: Sum kostnader, ekskl. nye oppgaver

9 840

10 660

11 683

12 452

13 389

14 568

 - prosentvis endring fra året før

 

8,3

9,6

6,6

7,5

8,8

K: Sum kostnader ekskl. nye oppgaver, rusbehandling og syketransport

9 840

10 660

11 288

11 875

12 703

13 864

 - prosentvis endring fra året før

 

8,3

5,9

5,2

7,0

9,1


1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene.
2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF.
3) H=A+B+C+D+E+F+G, I=a+b+c, J=H-I, K=J-D-F.
4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel 2.3  i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007, utenom rusbehandling og pasienttransport.

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)
 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |