Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Helse Sør-Øst, (sum Helse Øst og Helse Sør tom. 2006) korrigert for gjestepasientoppgjør. 2002-2007. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

22 233

24 647

25 725

27 200

29 448

32 807

 - prosentvis endring fra året før

 

10,9

4,4

5,7

8,3

11,4

  a: Nye oppgaver somatikk

 

234

419

618

1 570

1 663

  Kostnader somatikk, ekskl. nye oppgaver

22 233

24 413

25 306

26 582

27 878

31 144

 - prosentvis endring fra året før

 

9,8

3,7

5,0

4,9

11,7

B: Kostnader PHV

4 883

5 111

5 350

5 816

6 096

7 027

 - prosentvis endring fra året før

 

4,7

4,7

8,7

4,8

15,3

  b: Nye oppgaver PHV 5)

 

0

0

0

0

91

  Kostnader PHV, ekskl. nye oppgaver

4 883

5 111

5 350

5 816

6 096

6 936

 - prosentvis endring fra året før

 

4,7

4,7

8,7

4,8

13,8

C: Kostnader PHBU

849

949

1 010

1 100

1 231

1 397

 - prosentvis endring fra året før

 

11,8

6,4

8,9

11,9

13,5

  c: Nye oppgaver PHB

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHBU, ekskl. nye oppgaver

849

949

1 010

1 100

1 231

1 397

 - prosentvis endring fra året før

 

11,8

6,4

8,9

11,9

13,5

D: Kostnader rusbehandling

 

 

1 154

1 227

1 342

1 469

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

6,3

9,4

9,4

E: Kostnader ambulanse

664

830

907

940

1 087

1 153

 - prosentvis endring fra året før

 

25,0

9,3

3,6

15,7

6,1

F: Kostnader syketransport

 

 

299

452

697

747

 - prosentvis endring fra året før 1)

 

 

 

51,1

54,2

7,3

G: Kostnader annet 2)

564

488

595

602

596

658

 - prosentvis endring fra året før

 

-13,5

22,0

1,2

-1,1

10,4

H: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3)

29 193

32 025

35 040

37 336

40 497

45 258

- prosentvis endring fra året før

 

9,7

9,4

6,6

8,5

11,8

I: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3) 4)

 

234

419

618

1 570

1 754

- prosentvis endring fra året før

 

 

79,1

47,5

154,0

11,7

J: Sum kostnader, ekskl. nye oppgaver

29 193

31 791

34 621

36 718

38 927

43 504

 - prosentvis endring fra året før

 

8,9

8,9

6,1

6,0

11,8

K: Sum kostnader ekskl. nye oppgaver, rusbehandling og syketransport

29 193

31 791

33 168

35 039

36 888

41 289

 - prosentvis endring fra året før

 

8,9

4,3

5,6

5,3

11,9


1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene.
2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF.
3) H=A+B+C+D+E+F+G, I=a+b+c, J=H-I, K=J-D-F.
4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel 2.3 i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007, utenom rusbehandling og pasienttransport.
5) Helse Sør-Øst overtok fra 01.01.2007 ansvaret som avtalepart for Modum Bad. Dette overvurderer personellveksten i Helse Sør-Øst som uttrykk for tilbudsøkning. I analyser av utvikling i kostnader fra 2006 til 2007 holdes derfor Modum Bad utenfor i tallene for Helse Sør-Øst.

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |