Kostnader til spesialisthelsetjenesten fordelt på ulike tjenesteområder. Nasjonalt nivå 2002-2007. Millioner kr. Løpende priser

Sektorkostnader i millioner kroner

2002

2003

2004

2005

2006

2007

A: Kostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

39.796

44.071

46.786

49.139

53.364

58.396

 - prosentvis endring fra året før

 

10,7

6,2

5,0

8,6

9,4

  a: Nye oppgaver somatikk

 

393

637

873

2.441

2.580

  Kostnader somatikk, ekskl. nye oppgaver

39.796

43.678

46.149

48.266

50.923

55.816

 - prosentvis endring fra året før

 

9,8

5,7

4,6

5,5

9,6

B: Kostnader PHV

8.720

9.293

9.618

10.393

11.001

12.266

 - prosentvis endring fra året før

 

6,6

3,5

8,1

5,8

11,5

  b: Nye oppgaver PHV

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHV, ekskl. nye oppgaver

8.720

9.293

9.618

10.393

11.001

12.266

 - prosentvis endring fra året før

 

6,6

3,5

8,1

5,8

11,5

C: Kostnader PHBU

1.454

1.668

1.821

2.016

2.238

2.498

 - prosentvis endring fra året før

 

14,7

9,2

10,7

11,0

11,6

  c: Nye oppgaver PHB

 

0

0

0

0

0

  Kostnader PHBU, ekskl. nye oppgaver

1.454

1.668

1.821

2.016

2.238

2.498

 - prosentvis endring fra året før

 

14,7

9,2

10,7

11,0

11,6

D: Kostnader rusbehandling

 

 

1.723

1.894

2.120

2.310

 - prosentvis endring fra året før

 

 

 

9,9

11,9

9,0

E: Kostnader ambulanse

1.803

2.027

2.294

2.390

2.676

2.900

 - prosentvis endring fra året før

 

12,4

13,2

4,2

12,0

8,4

F: Kostnader syketransport

 

 

892

1.364

1.895

1.933

 - prosentvis endring fra året før 1)

 

 

 

52,9

38,9

2,0

G: Kostnader annet 2)

1.071

1.016

1.128

1.127

1.145

1.216

 - prosentvis endring fra året før

 

-4,8

21,9

-0,2

3,6

12,5

H: Sum kostnader spesialisthelsetjenesten 3)

52.844

58.076

64.261

68.323

74.440

81.519

- prosentvis endring fra året før

 

9,9

10,7

6,3

9,0

9,5

I: Nye oppgaver og finansieringsansvar 3), 4)

 

393

637

873

2.441

2.580

- prosentvis endring fra året før

 

 

62,1

37,0

179,6

5,7

J: Sum kostnader., ekskl. nye oppgaver

52.844

57.683

63.624

67.450

71.999

78.939

 - prosentvis endring fra året før

 

9,2

10,3

6,0

6,7

9,6

K: Sum kostnader ekskl. nye oppgaver, rusbehandling og syketransport

52.844

57.683

61.009

64.192

67.984

74.696

 - prosentvis endring fra året før

 

9,2

5,8

5,2

5,9

9,9

1) Den sterke veksten her skyldes en gradvis økende finansieringsandel for de regionale helseforetakene.
2) Gjelder personalpolitiske tiltak og felles prosjekter og administrasjon i RHF.
3) H=A+B+C+D+E+F+G), I=a+b+c, J=H-I, K=J-D-F.
4) Nye oppgaver og finansieringsansvar, jf. kapittel 2.3  i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007, utenom rusbehandling og pasienttransport.

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb) 

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |