Somatikk
Her presenterer vi utvikling i driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste fra 2006 til 2007. Utviklingen vises på nasjonalt og regionalt nivå. I tillegg presenteres beregninger av hvordan kostnadene finansieres.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |