Totale driftskostnader til tverrfaglig behandling av rusmiddelmisbrukere per innbygger i 2006 og 2007, samt avvik fra gjennomsnittet for alle regionene. Millioner kroner i løpende priser. Helseregion

Helseregion

 

2006

Avvik fra lands-gjennomsnittet i prosent

2007

Avvik fra lands-gjennomsnittet i prosent

Helse Sør-Øst

517

113,2

558

114,4

Helse Øst

537

117,8

 

 

Helse Sør

478

104,7

 

 

Helse Vest

413

90,6

408

83,7

Helse Midt-Norge

309

67,7

333

68,3

Helse Nord

414

90,8

477

98,0

Totalt

456

100,0

487

100,0

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |