Totale driftskostnader til tverrfaglig behandling av rusmiddelmisbrukere, totalt og per innbygger. 2006 og 2007, samt prosentvis endring. Løpende priser

 

2006

2007

Prosentvis
nominell
endring
2006-2007

Prosentvis reell endring 1)
2006-2007

Totale driftskostnader (millioner)

2 120

2 310

9,0

2,7

Totale driftskostnader per innbygger (kroner)

453

488

8,5

1,6

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse
1) Ved beregning av reell endring er kostnader deflatert med 6,1 prosent, se kapittel 2 i "SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007" for nærmere diskusjon av deflatorer.

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |