Pasientbehandling i det psykiske helsevernet
Behandlede pasienter og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet 1998-2007.

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Prosent endring 98-07

Psykisk helsevern for voksne:

 

 

 

 

 

 

 

Antall polikliniske konsultasjoner 1)

476

521

617

759

931

988

108

- prosent endring fra året før

 

3

12

9

8

6

 

Antall døgnopphold 2)

34 508

37 825

41 796

45 721

51 704

51 571

49

- prosent endring fra året før

 

6

7

2

8

0

 

Psykisk helsevern for barn og unge:

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede pasienter totalt

20 634

26 320

30 467

39 340

47 280

49 479

140

- prosent endring fra året før

 

14

5

14

9

5

 

 Herav poliklinisk behandlet

19 097

24 372

29 137

37 565

46 214

48 332

153

- prosent endring fra året før

 

14

7

14

11

5

 

Herav med dag- eller døgntilbud

1 537

1 948

2 177

2 534

2 461

2 315

51

Antall polikliniske tiltak1

186

260

349

496

642 3)

717

285

- prosent endring fra året før

 

18

21

11

15

11

 

Datakilde: Ssb og Npr

1) Tallene er angitt i hele tusen.
2) Døgnopphold er her definert som antall utskrivninger pluss antall pasienter innlagt ved årets slutt.
3) Endret i forhold til tabell 4.1 i SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |