Personell i det psykiske helsevernet

Årsverk i institusjoner i det psykiske helsevernet totalt. Etter personellkategori. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2007

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Prosent endring
1998-2007

Årsverk totalt

15 809

16 500

17 895

18 619

20 040

20 387

29

- prosent endring fra året før

 

4

4

1

4

2

 

- årsverk psykiatere

586

648

697

739

817

881

50

- årsverk andre leger

450

490

525

627

697

651

45

- årsverk psykologer

1 009

1 181

1 415

1 615

1 897

2 031

101

- årsverk fagpers. med høyskoleutd.

6 760

7 373

7 973

8 694

9 420

9 444

40

- årsverk annet personell

7 004

6 808

7 287

6 944

7 209

7 379

5

Datakilde: Ssb

Årsverk for leger og psykologer ved institusjoner i det psykiske helsevernet totalt, samt årsverk for leger og psykologer med driftsavtale med helseforetakene/RHF-ene. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2007

 

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Prosent endring
1998-2007

Ved institusjoner i psykisk helsevern

Leger

1 036

1 138

1 222

1 366

1 514

1 532

48

Psykologer

1 009

1 181

1 415

1 615

1 897

2 031

101

Sum

2 045

2 319

2 637

2 981

3 411

3 563

74

Prosent endr. fra året før

 

9

7

6

8

4

 

Avtalespesialister i psykisk helsevern

Leger

167

170

163

171

178

177

6

Psykologer

388

395

403

409

428

407

5

Sum

555

565

566

580

606

584

5

Prosent endr. fra året før

 

0

-2

0

4

-4

 

Alle

Leger

1 203

1 308

1 385

1 537

1 692

1 709

42

Psykologer

1 397

1 576

1 818

2 024

2 325

2 438

75

Sum

2 600

2 884

3 203

3 561

4 017

4 147

60

Prosent endr. fra året før

 

7

5

5

7

3

 

Datakilde: Ssb

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |