Årsverk i institusjoner i det psykiske helsevernet for voksne etter personellkategori og driftsform. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2007

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Prosent endring
1998-2007

Årsverk totalt

13 654

14 092

15 013

15 585

16 533

16 705

22

 -prosent endring fra året før

 

2

3

1

2

1

 

- årsverk poliklinikk 1)

1 535

1 647

2 142

2 243

2 693

2 907

89

- årsverk psykiatere

495

552

584

609

679

731

48

- årsverk andre leger

376

400

410

510

542

494

31

- årsverk psykologer

615

713

874

986

1 164

1 253

104

- årsverk psyk. spes. Sykepl.

2 644

2 839

2 919

3 348

3 594

3 602

36

- årsverk andre sykepl.

1 889

1 922

2 156

2 301

2 421

2 577

36

- årsverk annet høyskoleutd. terapipers.

1 163

1 382

1 372

1 488

1 640

1 491

28

- årsverk annet helsepers.

3 974

3 815

4 181

3 727

3 595

3 556

-11

- årsverk øvrig personell

2 498

2 469

2 518

2 616

2 897

2 999

20

Datakilde: Ssb

1) Inklusive ambulant virksomhet

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |