Døgnplasser i det psykiske helsevernet for voksne etter institusjonstype. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2007

Institusjonstype

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Prosent endring
1998-2007

Sykehus

3 070

2 989

2 982

2 814

2 838

2 712

-12

Distriktspsykiatriske tilbud

1 492

1 634

1 845

2 091

1 939

1 865

25

Sykehjem

1 298

1 029

544

208

141

133

-90

Andre døgninstitusjoner

120

117

74

56

62

59

-51

Totalt

5 980

5 769

5 445

5 169

4 980

4 769

-20

- prosentvis endring fra året før

 

-1

-1

-2

-3

-4

 

Datakilde: Ssb

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |