Aktivitet og ressursutnytting ved institusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Nasjonale tall. Absolutte tall og endring fra 1998 til 2007

 

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Prosent endring
1998-2007

Utskrivinger

29 214

32 919

37 208

41 249

47 549

47 681

63

- prosent endring fra året før

 

8

9

3

9

0

 

Oppholdsdøgn (døgnpas.) 1)

1 932

1 883

1 727

1 612

1 560

1 482

-19

- prosent endring fra året før

 

-4

-2

-3

-1

-5

 

Personellfaktor

2,1

2,3

2,6

2,9

3,1

3,3

57

Utskrivninger per årsverk

2,6

2,8

3,0

3,2

3,6

3,6

38

Utskrivninger per døgnplass

4,9

5,7

6,8

8,0

9,5

10,0

104

Polikl. konsultasjoner 1)

476

521

617

759

931

988

108

- prosentvis endring fra året før

 

3

12

9

7

6

 

Konsultasjoner per fagårsverk

 388

383

352

400

410

401

3

Datakilde: Ssb og Npr

1) Tallene er angitt i hele 1000

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |