Kostnader og finansiering av det psykiske helsevernet

Utvikling i totale driftskostnader til det psykiske helsevernet 1998-2007. Millioner kr. Løpende priser. 1998–2007

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Totale driftsutgifter psykisk helsevern

7 347

8 358

10 174

11 439

13 239

14 764

Totale driftsutgifter PHV-Barn og unge

925

1 073

1 460

1 830

2 238

2 498

Totale driftsutgifter PHV-Voksne

6 422

7 285

8 714

9 609

11 001

12 266

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse

Utvikling i totale driftskostnader til det psykiske helsevernet 1998–2007. Millioner kr. Faste 2007 kroner og prosent endring

 

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Prosent endring 1998-2007

Totale driftsutgifter psykisk helsevern

10 903

11 412

12 263

12 824

14 047

14 764

35

Prosent endring fra året før

 

1,4

5,8

1,3

2,9

5,1

 

Totale driftsutgifter PHV-Barn og unge

1 373

1 465

1 760

2 051

2 375

2 498

82

Prosent endring fra året før

 

3,4

15,0

7,7

7,1

5,2

 

Totale driftsutgifter PHV-Voksne

9 530

9 947

10 503

10 773

11 672

12 266

29

Prosent endring fra året før

 

1,1

4,4

0,2

2,1

5,1

 

Datakilde: Ssb og SINTEF Helse

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |