Om SAMDATA Psykisk helsevern sektorrapport

SAMDATA Psykisk helsevern sektorrapport vil gi en nærmere beskrivelse av utviklingen av det psykiske helsevernet i løpet av perioden for Opptrappingsplanen. Rapporten vil i tillegg inneholde analyser av ulike aspekter ved det psykiske helsevernet:

  • sammenstilling av ulike driftsindikatorer for hvert helseforetak
  • analyse av fordelingen av ressurser mellom institusjonstyper og driftsformer i det psykiske helsevernet
  • omfanget av tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |