Omtale sektorrapporter
Siden 2006 publiseres det sektorrapporter for det psykiske helsevernet, rusbehandling og for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Årets sektorrapporter blir publisert i løpet av høsten 2008.

Publisert 10. juli 2008

SAMDATA Sektorrapporter

                © SAMDATA 2007    |