Helse Sør-Øst

Aktivitetsnivået i Helse Sør-Øst befinner seg på landsgjennomsnittet for somatisk sektor, og har fra 2006 til 2007 hatt en svak nedgang. Dersom man holder dagrehabiliteringsopphold utenom, har regionen en høy vekst i dagbehandlinger fra 2006 til 2007, tilsvarende om lag ti prosent. Aktiviteten ved egne foretak økte. Kostnadsveksten var imidlertid høyere slik at kostnad per DRG-poeng økte. Regionen hadde fortsatt lav kostnad per DRG-poeng i 2007.

For det psykiske helsevernet er regionen den eneste som har en reduksjon i døgnopphold for psykisk helsevern for voksne.

På personellsiden har regionen en svak prosentvis nedgang i årsverk for somatisk sektor, mens årsverksratene for leger og sykepleiere holder seg uforandret.

Kostnadsveksten var høyere for det psykiske helsevernet enn for somatisk sektor. Kostnadsveksten innen rusbehandling var imidlertid lavere enn veksten i somatisk sektor.

Tilbake til "Hovedfunn fra SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007"

Publisert 10. juli 2008

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |