Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter oppholdstype, innleggelsesmåte og DRG-type. Liggedager per 1 000 innbyggere og antall liggedager. 2006 og 2007 1) 2)

Pasientenes bostedsregion

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold medisinsk DRG

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Sør-Øst

966

937

293

285

569

549

430

411

 

2 509 699

2 468 228

762 385

749 986

1 479 347

1 446 723

1 118 492

1 082 175

Øst

933

 

264

 

571

 

431

 

 

1 578 651

 

446 956

 

966 443

 

729 677

 

Sør

1 028

 

348

 

566

 

429

 

 

931 048

 

315 430

 

512 904

 

388 815

 

Vest

956

913

290

269

577

561

419

401

 

925 162

896 570

280 671

264 079

558 210

550 594

404 939

393 975

Midt-Norge

1 023

958

243

225

677

625

505

467

 

668 329

632 091

158 948

148 391

442 587

412 362

330 049

307 927

Nord

1 072

1 039

305

286

677

661

491

487

 

495 538

480 082

140 777

132 161

312 790

305 297

227 009

225 006

Alle bostedsreg.

982

945

287

273

597

573

444

424

 

4 598 728

4 476 971

1 342 781

1 294 617

2 792 934

2 714 976

2 080 488

2 009 083

Utl./uten bosted

13 323

16 244

798

1 005

12 134

14 512

7 036

9 080

Totalt

4 612 052

4 493 214

1 343 578

1 295 621

2 805 068

2 729 488

2 087 523

2 018 163

Datakilde: Npr
1) Tallene fra 2006 har blitt korrigert i forhold til fjorårets SAMDATA-rapport, ettersom 6 791 opphold ved Oslo kommunale legevakt i 2006 feilaktig var rapportert til Npr som elektive opphold. Disse er nå korrigert til ø-hjelpsopphold.
2) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Dette er endret praksis i forhold til tidligere år, der opphold med 0 liggedager ble kodet om til 1 liggedag, Endringen er gjort for å ivareta behovet for å skille liggetiden til opphold opprinnelig kodet med 0 og 1 liggedager. Tallene i tabellen vil derfor ikke være direkte sammenlignbar med tilsvarende tabell i fjorårets nøkkeltallsrapport. I likhet med tall presentert i fjorårets rapport, kodes opphold med mer enn 365 liggedager om til 365 liggedager.
 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

Linda Midttun

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |