Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter oppholdstype. DRG-poeng per 1 000 innbyggere og antall DRG-poeng. 2006 og 2007 1)

Pasientens bostedsregion

DRG-poeng døgnopphold

DRG-poeng dagbehandling

DRG-poeng alle opphold

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Sør-Øst

204

205

35

38

240

243

 

531 273

540 693

91 582

99 872

622 855

640 565

Øst

195

 

33

 

227

 

 

329 191

 

55 206

 

384 397

 

Sør

223

 

40

 

263

 

 

202 082

 

36 376

 

238 458

 

Vest

188

185

35

36

223

221

 

181 844

181 850

33 621

35 325

215 464

217 174

Midt-Norge

202

202

34

40

236

242

 

131 919

133 304

22 228

26 401

154 147

159 705

Nord

215

211

34

36

249

247

 

99 299

97 648

15 772

16 629

115 071

114 277

Alle bostedsreg.

202

201

35

38

237

239

 

944 334

953 494

163 203

178 227

1 107 537

1 131 721

Utl./uten bosted

3 940

4 352

114

149

4 053

4 501

Totalt

948 274

957 847

163 316

178 376

1 111 591

1 136 223

Datakilde: Npr
1) Antall DRG-poeng er beregnet med utgangspunkt i vektene i ISF for begge årene.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |