Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte. Opphold per 1 000 innbyggere og antall opphold. 2006 og 2007 1)

Pasientenes bostedsregion

Døgn- og dagopphold

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

2006

2007

2006

2007

Sør-Øst

183

185

117

114

 

474 916

487 598

304 065

300 777

Øst

164

 

115

 

 

276 863

 

193 853

 

Sør

219

 

122

 

 

198 053

 

110 212

 

Vest

157

150

119

119

 

151 904

147 195

115 307

116 501

Midt-Norge

155

165

123

120

 

101 470

108 915

80 654

79 287

Nord

185

180

132

134

 

85 457

83 087

60 907

62 001

Alle bostedsregioner

174

175

120

118

 

813 747

826 795

560 933

558 566

Utlendinger/uten bosted

468

599

3 765

4 258

Totalt

814 215

827 394

564 698

562 824

Datakilde: Npr 
1) Tallene fra 2006 har blitt korrigert i forhold til fjorårets SAMDATA-rapport, ettersom 6 791 opphold ved Oslo kommunale legevakt i 2006 feilaktig var rapportert til Npr som elektive opphold. Disse er nå korrigert til ø-hjelpsopphold.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |