Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter innleggelsesmåte og DRG-type. Opphold per 1 000 innbyggere. 2006 og 2007 1)

Pasientenes bostedsregion

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

Kirurgisk DRG

Medisinsk DRG

Kirurgisk DRG

Medisinsk DRG

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Sør-Øst

67

67

115

118

17

17

97

94

 

173 754

175 266

299 972

311 663

44 918

44 538

252 024

248 801

Øst

63

 

100

 

17

 

95

 

 

107 215

 

168 810

 

28 423

 

160 725

 

Sør

73

 

145

 

18

 

101

 

 

66 539

 

131 162

 

16 495

 

91 299

 

Vest

66

66

90

84

17

17

97

96

 

64 309

64 682

87 344

82 127

16 420

16 820

94 022

94 156

Midt-Norge

67

69

88

96

21

20

102

99

 

43 760

45 843

57 618

63 012

13 501

13 310

66 629

65 290

Nord

69

66

116

114

21

21

105

108

 

31 684

30 353

53 629

52 655

9 938

9 672

48 580

49 924

Alle bostedsregioner

67

67

107

108

18

18

99

97

 

313 507

316 144

498 563

509 457

84 777

84 340

461 255

458 171

Utlendinger/uten bosted

213

240

255

359

915

983

2 816

3 229

Totalt

313 720

316 384

498 818

509 816

85 692

85 323

464 071

461 400

Datakilde: Npr
1) Tallene fra 2006 har blitt korrigert i forhold til fjorårets SAMDATA-rapport, ettersom 6 791 opphold ved Oslo kommunale legevakt i 2006 feilaktig var rapportert til Npr som elektive opphold. Disse er nå korrigert til ø-hjelpsopphold. Ti av de 6 791 oppholdene var imidlertid ikke klassifisert som verken medisinsk eller kirurgisk DRG, og er derfor ikke inkludert i tabellen ovenfor.

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

Linda Midttun

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |