Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter oppholdstype. Opphold per 1 000 innbyggere og antall opphold. 2006 og 2007

Pasientenes bostedsregion

Døgnopphold

Dagbehandling

Alle opphold

Polikliniske konsultasjoner 1)

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Sør-Øst

187

183

123

127

310

309

729

778

 

486 090

480 775

319 342

333 772

805 432

814 547

1 893 939

2 049 608

Øst

181

 

108

 

289

 

719

 

 

306 811

 

182 148

 

488 959

 

1 215 954

 

Sør

198

 

151

 

349

 

748

 

 

179 279

 

137 194

 

316 473

 

677 985

 

Vest

179

172

106

105

285

277

713

712

 

173 137

168 480

102 674

103 016

275 811

271 496

689 628

699 319

Midt-Norge

182

177

108

120

290

297

827

838

 

119 118

116 533

70 562

79 351

189 680

195 884

540 052

553 031

Nord

203

200

120

121

324

321

910

922

 

93 956

92 407

55 672

56 041

149 628

148 448

420 622

426 173

Alle bostedsregioner

186

181

117

121

303

302

757

787

 

872 301

858 195

548 250

572 180

1 420 551

1 430 375

3 544 241

3 728 131

Utlendinger/uten bosted

3 895

4 437

395

510

4 290

4 947

7 278

7 917

Totalt

876 196

862 632

548 645

572 690

1 424 841

1 435 322

3 551 519

3 736 048

Datakilde: Npr
1) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 for første gang polikliniske konsultasjoner. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til Npr tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. Dersom disse konsultasjonene holdes utenfor endres Sør-Østs rate for 2007 fra 778 til 744, og raten for alle bostedsregioner fra 787 til 768.

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |