Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner etter oppholdstype eksklusive dialyse (DRG 317), kjemoterapi (DRG 410A-D) og rehabilitering (DRG 462A-C). Opphold per 1 000 innbyggere. 2006 og 2007

Pasientenes bostedsregion

Døgnopphold

Dagbehandling

Alle opphold

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Sør-Øst

182

177

59

64

241

241

 

472 022

466 327

153 988

169 385

626 010

635 712

Øst

177

 

59

 

236

 

 

299 070

 

100 362

 

399 432

 

Sør

191

 

59

 

250

 

 

172 952

 

53 626

 

226 578

 

Vest

174

167

61

59

235

226

 

168 006

163 446

59 371

58 347

227 377

221 793

Midt-Norge

179

174

55

64

235

238

 

117 091

114 647

36 156

42 060

153 247

156 707

Nord

196

193

60

60

256

253

 

90 621

89 391

27 770

27 590

118 391

116 981

Alle bostedsregioner

181

176

59

63

240

239

 

847 740

833 811

277 285

297 382

1 125 025

1 131 193

Utlendinger/uten bosted

3 878

4 426

235

278

4 113

4 704

Totalt

851 618

838 237

277 520

297 660

1 129 138

1 135 897

Datakilde: Npr

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |