Andel innbyggere 80 år og eldre i HF-områdene, andel liggedager generert av pasienter 80 år og eldre og relativt sykehusbruk for gruppen. 2006 og 2007 1)

HF-område

Andel 80 år og eldre i befolkningen

Andel liggedager 80 år og eldre for døgnopphold

Relativt sykehusbruk
blant 80 år og eldre

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Østfold

4,87

4,84

20,66

19,94

4,24

4,12

Asker og Bærum

4,50

4,51

24,14

25,46

5,36

5,65

Hovedstadsområdet

3,97

3,85

22,57

22,01

5,69

5,72

Innlandet

5,67

5,77

20,04

20,07

3,53

3,48

Øst

4,56

 

21,76

 

4,77

 

Ringerike

5,78

5,68

21,89

21,34

3,79

3,76

Buskerud

4,21

4,12

17,85

19,28

4,24

4,68

Blefjell

5,94

5,87

24,37

23,75

4,10

4,05

Vestfold

4,88

4,86

19,77

20,29

4,05

4,17

Telemark

5,26

5,19

26,25

25,92

4,99

4,99

Sørlandet

4,58

4,54

17,80

18,00

3,89

3,96

Sør

4,92

 

20,84

 

4,24

 

Sør-Øst

4,69

4,63

21,43

21,34

4,57

4,61

Stavanger

3,67

3,58

20,09

20,42

5,47

5,70

Fonna

4,90

4,89

20,80

20,61

4,24

4,21

Haukeland

4,50

4,48

23,50

23,67

5,22

5,28

Førde

5,76

5,71

23,94

24,30

4,16

4,26

Vest

4,44

4,39

22,08

22,26

4,97

5,07

Sunnmøre

5,23

5,21

25,32

23,02

4,84

4,42

Nordmøre og Romsdal

5,61

5,59

22,69

22,16

4,04

3,96

St. Olavs hospital

4,47

4,44

26,41

25,04

5,91

5,64

Nord-Trøndelag

5,21

5,21

21,97

22,06

4,22

4,23

Midt-Norge

4,96

4,94

24,65

23,46

4,97

4,75

Helgeland

5,10

5,11

23,13

23,70

4,54

4,64

Nordland

4,98

4,93

24,74

25,20

4,97

5,11

UNN

4,37

4,36

22,46

21,67

5,14

4,97

Finnmark

3,56

3,56

15,41

15,26

4,33

4,29

Helse Nord

4,55

4,53

22,14

22,09

4,87

4,88

Totalt

4,66

4,61

22,11

21,91

4,74

4,75

Datakilde: Npr
1) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Dette er endret praksis i forhold til tidligere år, der opphold med 0 liggedager ble kodet om til 1 liggedag, Endringen er gjort for å ivareta behovet for å skille liggetiden til opphold opprinnelig kodet med 0 og 1 liggedager. Tallene i tabellen vil derfor ikke være direkte sammenlignbar med tilsvarende tabell i fjorårets nøkkeltallsrapport. I likhet med tall presentert i fjorårets rapport, kodes opphold med mer enn 365 liggedager om til 365 liggedager.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |