Bruk av spesialisthelsetjenester i bostedsregioner for pasienter 80 år og eldre etter oppholdstype, innleggelsesmåte og DRG-type. Antall opphold og opphold per 1 000 innbyggere 80 år og eldre. 2006 og 2007 1)

Pasientenes bostedsregion

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold medisinsk DRG

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Sør-Øst

958

966

124

114

493

495

427

429

 

116 732

117 857

15 139

13 942

60 101

60 406

51 970

52 279

Øst

892

 

113

 

501

 

 435

 

 

68 829

 

8 691

 

38 661

 

33 544

 

Sør

1 074

 

145

 

481

 

413

 

 

47 903

 

6 448

 

21 440

 

18 426

 

Vest

891

904

126

116

496

501

433

433

 

38 292

39 004

5 430

4 990

21 324

21 622

18 598

18 689

Midt-Norge

925

887

89

86

518

504

447

433

 

29 944

28 875

2 880

2 798

16 777

16 403

14 471

14 104

Nord

840

875

124

122

513

532

438

457

 

17 665

18 324

2 605

2 560

10 797

11 134

9 207

9 573

Alle bostedsreg.

929

934

119

111

500

501

432

433

 

202 633

204 060

26 054

24 290

108 999

109 565

94 246

94 645

Utl./uten bosted

156

195

11

4

134

163

108

128

Totalt

202 789

204 255

26 065

24 294

109 133

109 728

94 354

94 773

Datakilde: Npr
1) Tallene fra 2006 har blitt korrigert i forhold til fjorårets SAMDATA-rapport, ettersom 6 791 opphold ved Oslo kommunale legevakt i 2006 feilaktig var rapportert til Npr som elektive opphold. Disse er nå korrigert til ø-hjelpsopphold.

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

Linda Midttun

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |