Bruk av spesialisthelsetjenester i HF-områder 1) etter oppholdstype, innleggelsesmåte og DRG-type. Liggedager per 1 000 innbyggere og antall liggedager. 2006 og 2007 2) 3)

HF-område

Alle opphold

Elektive døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold

Ø-hjelp døgnopphold medisinsk DRG

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Østfold

922

902

250

242

588

574

436

423

 

241 508

238 844

65 366

64 021

154 033

151 890

114 251

112 097

Asker og Bærum

790

802

227

223

463

481

344

357

 

125 799

129 192

36 096

35 939

73 717

77 495

54 808

57 547

Hovedstads-området

938

901

240

243

585

545

445

409

 

817 723

810 726

209 306

218 565

509 538

490 531

387 705

368 069

Innlandet

985

973

341

322

573

578

433

423

 

393 621

380 901

136 188

126 034

229 155

226 365

172 913

165 754

Øst

933

 

264

 

571

 

431

 

 

1 578 651

 

446 956

 

966 443

 

729 677

 

Ringerike

1 005

999

387

365

533

525

413

420

 

68 860

68 812

26 487

25 145

36 537

36 195

28 265

28 942

Buskerud

946

935

318

317

526

518

388

382

 

122 616

123 539

41 221

41 855

68 227

68 477

50 308

50 433

Blefjell

1 152

1 104

447

410

609

602

481

475

 

107 596

103 802

41 761

38 501

56 905

56 581

44 941

44 637

Vestfold

1 019

962

329

312

576

541

441

416

 

228 163

217 805

73 607

70 566

128 892

122 464

98 774

94 235

Telemark

1 335

1 306

516

504

667

669

515

511

 

163 210

160 413

63 068

61 931

81 619

82 186

62 996

62 797

Sørlandet

896

861

258

248

524

494

386

359

 

240 603

234 194

69 287

67 430

140 724

134 539

103 531

97 664

Sør

1 028

 

348

 

566

 

429

 

 

931 048

 

315 430

 

512 904

 

388 815

 

Sør-Øst

966

937

293

285

569

549

430

411

 

2 509 699

2 468 228

762 385

749 986

1 479 347

1 446 723

1 118 492

1 082 175

Stavanger

867

830

293

260

506

506

335

329

 

265 959

260 213

89 916

81 611

155 268

158 639

102 738

103 206

Fonna

1 019

961

348

334

583

545

455

425

 

168 580

160 692

57 528

55 827

96 394

91 116

75 218

71 101

Haukeland

951

911

246

229

598

582

436

424

 

370 108

359 629

95 629

90 327

232 756

229 868

169 691

167 185

Førde

1 135

1 092

354

342

695

668

540

494

 

120 516

116 036

37 599

36 315

73 792

70 971

57 293

52 484

Vest

956

913

290

269

577

561

419

401

 

925 162

896 570

280 671

264 079

558 210

550 594

404 939

393 975

Sunnmøre

1 067

1 038

302

288

671

648

518

495

 

137 732

135 031

38 941

37 535

86 645

84 283

66 804

64 388

Nordmøre og Romsdal

1 114

1 057

313

282

704

673

532

507

 

127 320

121 090

35 758

32 368

80 459

77 077

60 830

58 062

St. Olavs hospital

1 003

901

201

180

693

603

500

435

 

280 569

255 808

56 162

51 203

193 875

171 170

139 898

123 596

Nord-Trøndelag

946

919

218

209

629

611

482

473

 

124 758

121 830

28 688

27 691

82 964

80 980

63 493

62 672

Midt-Norge

1 023

958

243

225

677

625

505

467

 

670 379

633 759

159 549

148 797

443 943

413 510

331 025

308 718

Helgeland

1 169

1 121

348

304

737

734

543

545

 

88 519

84 400

26 372

22 852

55 795

55 273

41 149

40 991

Nordland

1 090

1 078

305

288

706

705

532

542

 

143 917

 142 353

40 253

38 061

93 198

93 092

70 252

71 603

UNN

1 019

974

270

261

639

601

444

420

 

183 572

175 873

48 564

47 129

115 134

108 592

79 940

75 893

Finnmark

1 066

1 047

344

328

651

652

477

493

 

77 482

75 792

24 987

23 718

47 309

47 193

34 693

35728

Nord

1 072

1 039

305

286

677

661

491

487

 

493 490

478 418

140 176

131 760

311 436

304 150

226 034

224 215

Alle HF-områder

982

945

287

273

597

573

444

424

 

4 598 728

4 476 971

1 342 781

1 294 617

2 792 934

2 714 976

2 080 488

2 009 083

Utl./uten bosted

13 323

16 244

798

1 005

12 134

14 512

7 036

9 080

Totalt

4 612 052

4 493 214

1 343 578

1 295 621

2 805 068

2 729 488

2 087 523

2 018 163

Datakilde: Npr
1) Når analysenivået er HF-område, er Bindal kommune kategorisert som del av Nord-Trøndelag HF-område. Når bostedsregion er analysenivå sorterer imidlertid kommunen under bosstedsregion Nord. Dermed avviker det totale antallet opphold for bostedsregion Midt-Norge og Nord med tilsvarende tabeller der bostedsregion er analysenivå.
2) Tallene fra 2006 har blitt korrigert i forhold til fjorårets SAMDATA-rapport, ettersom 6 791 opphold ved Oslo kommunale legevakt i 2006 feilaktig var rapportert til Npr som elektive opphold. Disse er nå korrigert til ø-hjelpsopphold.
3) Opphold kodet med 0 liggedager kodes om til 0,5 liggedager. Dette er endret praksis i forhold til tidligere år, der opphold med 0 liggedager ble kodet om til 1 liggedag, Endringen er gjort for å ivareta behovet for å skille liggetiden til opphold opprinnelig kodet med 0 og 1 liggedager. Tallene i tabellen vil derfor ikke være direkte sammenlignbar med tilsvarende tabell i fjorårets nøkkeltallsrapport. I likhet med tall presentert i fjorårets rapport, kodes opphold med mer enn 365 liggedager om til 365 liggedager.
 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

Linda Midttun

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart