Bruk av spesialisthelsetjenester i HF-områder 1) etter innleggelsesmåte. Opphold per 1 000 innbyggere og antall opphold. 2006 og 2007 2)

HF-område

Døgn- og dagopphold

Elektive opphold

Ø-hjelpsopphold

2006

2007

2006

2007

Østfold

158

164

124

124

 

41 375

43 396

32 565

32 773

Asker og Bærum

159

159

93

95

 

25 287

25 614

14 833

15 231

Hovedstadsområdet

163

164

112

104

 

142 385

147 351

97 339

93 905

Innlandet

170

178

123

124

 

67 816

69 830

49 116

48 527

Øst

164

 

115

 

 

276 863

 

193 853

 

Ringerike

187

231

114

115

 

12 785

15 931

7 802

7 958

Buskerud

178

182

107

104

 

23 055

24 120

13 862

13 781

Blefjell

197

196

125

131

 

18 451

18 421

11 724

12 283

Vestfold

218

218

116

116

 

48 719

49 393

25 914

26 255

Telemark

320

279

127

133

 

39 105

34 255

15 519

16 361

Sørlandet

208

218

132

124

 

55 938

59 287

35 391

33 703

Sør

219

 

122

 

 

198 053

 

110 212

 

Sør-Øst

183

185

117

114

 

474 916

487 598

304 065

300 777

Stavanger

152

149

109

109

 

46 672

46 834

33 460

34 053

Fonna

163

159

128

 130

 

26 920

26 614

21 226

21 732

Haukeland

155

142

118

117

 

60 368

56 087

46 074

46 251

Førde

169

166

137

136

 

17 944

17 660

14 547

14 465

Vest

157

150

119

119

 

151 904

147 195

115 307

116 501

Sunnmøre

170

180

123

122

 

21 947

23 371

15 899

15 872

Nordmøre og Romsdal

161

175

130

128

 

18 344

20 036

14 867

14 675

St. Olavs hospital

150

160

118

112

 

41 993

45 421

32 923

31 785

Nord-Trøndelag

148

154

131

130

 

19 449

20 348

17 203

17 179

Midt-Norge

155

165

123

120

 

101 733

109 176

80 892

79 511

Helgeland

207

191

152

160

 

15 692

14 374

11 524

12 072

Nordland

176

173

131

134

 

23 304

22 817

17 345

17 741

UNN

185

184

119

119

 

33 317

33 288

21 410

21 422

Finnmark

177

171

143

146

 

12 882

12 349

10 390

10 542

Nord

185

180

132

134

 

85 195

82 828

60 669

61 777

Alle HF-områder

174

175

120

118

 

813 747

826 795

560 933

558 566

Utl./uten bosted

468

599

3 765

4 258

Totalt

814 215

827 394

564 698

562 824

Datakilde: Npr
1) Når analysenivået er HF-område, er Bindal kommune kategorisert som del av Nord-Trøndelag HF-område. Når bostedsregion er analysenivå sorterer imidlertid kommunen under bosstedsregion Nord. Dermed avviker det totale antallet opphold for bostedsregion Midt-Norge og Nord med tilsvarende tabeller der bostedsregion er analysenivå.
2) Tallene fra 2006 har blitt korrigert i forhold til fjorårets SAMDATA-rapport, ettersom 6 791 opphold ved Oslo kommunale legevakt i 2006 feilaktig var rapportert til Npr som elektive opphold. Disse er nå korrigert til ø-hjelpsopphold.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |