Bruk av spesialisthelsetjenestene i helseregionene i 2007 etter pasientenes bostedsregion. Rater i den somatiske spesialisthelsetjenesten, det psykiske helsevernet for voksne og det psykiske helsevernet for barn og unge

Forbruksindikatorer

Sør-Øst

Vest

Midt-Norge

Nord

Totalt

Aktivitet i den somatiske spesialisthelsetjenesten

 

 

 

 

 

Alle opphold per 1 000 innb.

309

277

297

321

302

Døgnopphold per 1 000 innb.

183

172

177

200

181

Dagopphold per 1 000 innb.

127

105

120

121

121

Polikliniske kons. per 1 000 innb.1)

778

712

838

922

787

Kons. private avtale spes. per 1 000 innb., ekskl. ISF-virksomhet2

533

369

345

212

442

Opphold per 1 000 innb. Opptreningsinstitusjoner

7

5

8

9

7

DRG-poeng per 1 000 innb. Alle opphold

243

221

242

247

239

DRG-poeng per 1 000 innb. Døgnopphold

205

185

202

211

201

DRG-poeng per 1 000 innb. Dagopphold

38

36

40

36

38

Liggedager per 1 000 innb. Døgnopphold

882

866

904

985

892

Aktivitet i det psykiske helsevernet

 

 

 

 

 

Utskrivninger per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV

123

135

133

165

131

Døgnopphold per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV

134

147

141

177

142

Oppholdsdøgn per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV

4 064

4 533

3 472

4 030

4 073

Polikliniske kons. per 10 000 innb. 18 år og eldre PHV

2 704

2 381

3 156

2 863

2 717

Behandlede pasienter per 100 innb. 0-17 år PHBU

4,7

3,5

4,1

6,3

4,5

Polikliniske tiltak per 10 000 innb. 0-17 år PHBU

7 072

5 115

5 240

8 477

6 524

Datakilde: Npr og Ssb

1) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 for første gang polikliniske konsultasjoner. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til Npr tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848. Dersom disse konsultasjonene holdes utenfor endres Sør-Østs rate for 2007 fra 778 til 744, og raten for alle bostedsregioner fra 787 til 768.
2) Konsultasjonene for avtalespesialistene er basert på estimat, ettersom rapporteringen fra avtalespesialistene fortsatt ikke er komplett. Dersom man tar utgangspunkt i størrelsen på avtalehjemlene leverte 84 prosent godkjente og komplette data for driftsåret 2007. Avtalespesialistenes ISF-virksomhet er ikke inkludert i disse tallene ettersom den inngår som del av den totale dag- og døgnbehandlingsaktiviteten for den somatiske spesialisthelsetjenesten. Fremgangsmåten benyttet ved estimeringen er nærmere forklart i vedlegg SV4 i ”Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten".


 Kontaktperson:

 

 

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |