Utviklingstrekk nasjonalt og regionalt

Rapporten beskriver utviklingen i det psykiske helsevernet i løpet av perioden for Opptrappingsplanen (1999-2006). Planen trådte i kraft fra 1999. Tall for 1998 benyttes derfor som basisår. Utviklingen beskrives

Publisert 9. november 2007

                © SAMDATA 2007    |