Tabeller på helseforetaksnivå

Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 presenterer utviklingstall for HF-institusjoner og for HF-områder innenfor psykisk helsevern og somatisk spesialisthelsetjeneste.

I tidligere samdatarapporter er disse tallene blitt presentert sammen med de nasjonale og regionale tall i de trykte rapportene. Nytt av året er at tall på HF-nivå kun er tilgjengelig på SAMDATA-prosjektets nettsider.

Last ned

Tabeller på helseforetaksnivå (Tilleggstabeller til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006) (Pdf - 325 Kb)

Tilleggstabell lagt ut i etterkant av publisering. Den viser:
Totale driftskostnader (ekskludert bl.a. kapitalkostnader) for alle foretak innen de ulike tjenesteområdene, og driftskostnader inklusiv kapitalkostnader totalt for hvert foretak. (Pdf - 20 Kb)
 

Publisert 12. november 2007

                © SAMDATA 2007    |