Datagrunnlag, definisjoner og omtale av datagrunnlag (Rapportvedlegg)
Her ligger link til datagrunnlag, definisjoner og omtale av datagrunnlag som det vises til i rapporten SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006. I nevnte rapport omtales datagrunnlagene som henholdsvis PG1-PG2 og SG1-SG3, mens definisjoner og omtale av datagrunnlag omtales som PV1-PV7 og SV1-SV5.

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |