Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Bostedsregion. 2006.

Bostedsregion

Døgnopphold

Utskrivninger

Døgn

Konsultasjoner

2006

Pst endr 2005-06

2006

Pst endr 2005-06

2006

Pst endr 2005-06

2006

Pst endr 2005-06

Helse Øst

18 106

10,9

16 461

12,6

630 718

0,1

338 583

3,3

Helse Sør

10 116

8,2

9 437

7,4

253 609

0,8

212 307

10,0

Helse Vest

10 547

6,7

9 600

8,0

343 840

-3,2

155 652

7,0

Helse Midt-Norge

7 157

7,7

6 670

8,3

192 382

-2,8

135 852

10,8

Helse Nord

5 779

7,2

5 381

6,5

139 460

1,7

88 395

12,7

Regionene samlet

51 704

8,6

47 549

9,3

1 560 009

-0,8

930 789

7,3

 

Datakilder: NPR og SSB

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |