Antall pasienter i psykisk helsevern for barn og unge, etter bostedsregion og omsorgsnivå. 2006 og prosentendring fra 2005.

Bostedsregion

Poliklinisk behandling

Totalt antall pasienter

2006

Pst endr
2005-06

2006

Pst endr
2005-06

Helse Øst

15 783

13,6

16 330

11,4

Helse Sør

9 826

10,6

9 870

9,0

Helse Vest

8 270

10,1

8 403

8,6

Helse Midt-Norge

5 944

10,8

6 115

7,1

Helse Nord

6 391

5,6

6 562

5,2

Totalt

46 214

10,8

47 280

8,9

 

Datakilde: NPR

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |