Antall behandlede pasienter og pasienter pr 100 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. Psykisk helsevern for barn og unge. 2006.

Bostedsregion

 

Poliklinisk behandling

Pasienter samlet

Pasienter pr 100 innb
0-17 år

Pst av lands-gj.snitt

Pasienter pr 100 innb
0-17 år

Pst av lands-gj.snitt

Helse Øst

4,2

99

4,3

100

Helse Sør

4,7

111

4,7

109

Helse Vest

3,4

81

3,5

80

Helse Midt-Norge

3,8

91

3,9

91

Helse Nord

5,9

140

6,0

140

Regionene samlet

4,2

100

4,3

100

 

Datakilde: NPR

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |