Antall behandlede pasienter og pasienter pr 100 innbygger (i prosent av befolkningen) 0-17 år. Etter pasientens bostedsregion og foretaksområde. 2006.

Bostedsregion / Foretaksområde

 

Poliklinisk behandling

Pasienter samlet

Pasienter pr 100 innb
0-17 år

Pst av lands-gj.snitt

Pasienter pr 100 innb
0-17 år

Pst av lands-gj.snitt

Østfold HF-område

4,7

111

5,0

116

Akershus HF-område

4,3

102

4,5

105

Asker og Bærum HF-område

1,0

24

1,0

24

Oslo og Follo HF-område

4,7

111

4,8

112

Innlandet HF-område

4,3

103

4,4

102

Helse Øst

4,2

99

4,3

100

Buskerud HF-område

4,4

105

4,4

103

Ringerike HF-område

6,2

146

6,2

143

Blefjell HF-område

5,1

121

5,1

118

Vestfold HF-område

4,0

95

4,0

93

Telemark HF-område

5,5

130

5,5

128

Sørlandet HF-område

4,5

107

4,5

105

Helse Sør

4,7

111

4,7

109

Stavanger HF-område

2,9

69

3,0

69

Fonna HF-område

3,2

76

3,2

74

Bergen HF-område

3,6

85

3,7

86

Førde HF-område

4,6

109

4,6

107

Helse Vest

3,4

81

3,5

80

Sunnmøre HF-område

3,4

80

3,7

85

Nordmøre og Romsdal HF-omr.

5,1

121

5,2

121

St. Olavs Hospital HF-område

3,6

85

3,6

84

Nord-Trøndelag HF-område

3,7

87

3,8

87

Helse Midt-Norge

3,8

91

3,9

91

Helgeland HF-område

5,4

128

5,5

128

Nordland HF-område

7,1

167

7,2

168

Hålogaland HF-område

4,6

110

4,6

108

Univ.sykeh. Nord-Norge HF-omr.

5,6

134

6,0

138

Finnmark HF-område

6,6

158

6,7

156

Helse Nord

5,9

140

6,0

140

Totalt

4,2

100

4,3

100

 

Datakilde NPR

Publisert 12. juli 2007

                © SAMDATA 2007    |