Tid: 28-29 oktober 2015

Sted: Scandic Hell Hotell, Stjørdal

 

ONSDAG 28.okt 

08.30 – 09.30    Registrering, kaffe/te og utstillingsåpning

 09.30 – 09.45    Ordstyrer innleder Jon Røstum, SINTEF

 09:45 – 10.15 FoU - Gode grep for å løse fremtidens kommunaltekniske oppgaver. Eva Margrethe Kvalvaag, Kommunesektorens organisasjon (KS)

10.15 - 10.45 Ny veiledning fra Norsk Vann om dimensjonering av vannbehandlingsanlegg. Hallvard Ødegaard, prof emeritus SET/ NTNU

 10.40 – 12.00    Utstillingsvandring - kaffeservering

 12.00 – 12.30 Hvor langt strekker det kommunale ansvaret seg i forhold til kommunalt slukkevann og sprinklervann? Einar Melheim, Norsk Vann

12.30 – 13.00 Kåring av Midt Norges beste drikkevann – regional semifinale. Jury: Anne Kristine Misund, Stein Wold Østerhus, Norsk Vann v/ Einar Melheim
og NKF v/Kjell Jakobsen

 

 13:00 – 14:00    Lunsj

 Felles sesjon      Ordstyrer: Tobias Dahle, Siv. Ing. Tobias Dahle

 14.00 - 14.30 Optimalisering av vannbehandlingsanlegget til Stjørdal kommune. Bjørnar Eikebrokk, SINTEF

14.30 - 15.00 VA – tekniske utfordringer i Brønnøy kommune. Stephen Høgeli, Rambøll Norge (tidligere teknisk sjef i Brønnøy) og Arnt Arnøy, Brønnøy kommune

15.00 - 16.00 Utstillingsvandring

16.00 – 17.00 Praktiske drifteerfaringer og råd til kommuner i Midt-Norge. Jan Stenersen, driftssjef Tromsø kommune

 17:00 – 18:00    Utstillingsvandring

 19.00 Aperitiff i lobby

 19.30 Festmiddag med underholdning

 

TORSDAG 29.oktober

 Felles sesjon Ordstyrer: Tobias Dahle, Siv. Ing. Tobias Dahle

 08.30- 09.00 Overvann og fordrøyning. Blå-grønne løsninger for håndtering av overvann. Lars Risholt, Multiconsult

09.00- 09.30 Overvann og veibygging. Erfaringer fra utbyggingen E6 sør og omlegging av bekken Søra. Anne-Kristine Misund, Trondheim kommune

  09.30 - 11.00     Utstillingsvandring/utsjekk fra hotell

11.00 -11.30 Regionalt samarbeid i Vannbransjen i Trondheimsregionen. Kristin Greiff Johnsen, Trondheim kommune

11.30 – 11.45 Ny metode for å kartlegge forurensing i tilløpsbekker til drikkevannskilder. Arve Tronhus, Trondheim Bydrift

11.45 – 12.00 Kjemiske og mikrobiologiske analyser som
grunnlag for vannkvalitetsvurderinger. Arne Magnus Jensen, Analysesenteret

 Parallell sesjon A: "Smartere vannsystemer" Ordstyrer: Jon Røstum

 12.00 – 12.30 Er det snart tid for smarte vannmålere? Erfaringer fra prøveprosjekt i Bergheim Studentby i Trondheim. Stein Arild Kirknes, Trondheim Bydrift

12.30 – 12.45 Smarte vannmålere. Hva er mulighetene? Eddie Lillejord, Kamstrup

12.45 – 13.00 Ny generasjon vannmålere uten krav til rettstrekk. Frank Tenden, Krohne Instrumentation

 Parallell sesjon B: "Avløpspumpestasjoner" Ordstyrer: Tobias Dahle

 12.00 – 12.30 Tilstandsovervåking av pumper. Hvordan kan dette gjøres?
Stig Petersen, SINTEF IKT

12.30 – 13.00 Produktpresentasjon fra 2 leverandører. Grundfos v/ Rune Sesaker og Xylem v/ Maria Fjellmann

 

 13.00 - 14.00     Lunsj

 

Felles sesjon Ordstyrer: Jon Røstum, SINTEF

 14.00 – 14.30 Historiske hendelser av svikt innen vann og avløp i Stjørdal kommune. Lynnedslag i vannbehandlingsanlegg, svikt i koagulant pumper, kritisk reparasjon av ledningsbrudd. Geir Baustad, Stjørdal kommune

14.30 – 15.00 Beredskapsplanlegging i store og små kommuner. Erfaringer fra arbeidet i Driftsassistansen i Hordaland. Eksempler på øvelser, dreiebøker og aksjonskort. Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann

 15.00 – 15.15    Oppsummering og avslutning

 Velkommen tilbake til VA-dagene i Midt-Norge i 2016


Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult