Tid: 23-24 oktober 2018

Sted: Scandic Hell Hotell, Stjørdal 

Nedenfor kan foredragene lastes ned.

TIRSDAG 23.oktober 2018

08:30 Registrering, kaffe/te og utstillingsåpning. Morgenbuffe 09.00-11.00

09:30 – 09:40 Åpning av konferansen Tobias Dahle prosjektleder og ordstyrer

09:40 – 10:00 Hva har skjedd siden sist - Innledning Jon Røstum, Powel

10:00 – 10:25 Reservevann, nødvann og krisevann- Hvordan ha riktig dimensjonert beredskap
Siv ing Tobias Dahle as v/ Jørgen Eikenes

10:25 – 10:50 Sikker vannforsyning i Verdal og Levanger Verdal kommune v/Bård Kotheim, Levanger kommune v/Bjørn Sandvik og Norconsult v/Bjørn Risholt

10:50 – 11:00 Diskusjon

11:00 – 12:00 Utstillingsvandring

12:00 – 12:30 Nødvannforsyning – veileder til vannverkseier. Statusrapport fra pågående Norsk Vann prosjekt – Norsk vann v/ Einar Melheim

12:30 – 13:00 Kåring av Midt Norges Beste Drikkevann – regional semifinale. Omtale i Hitra-Frøya  NRK

13:00 – 14:00 Lunsj

Parallell sesjon A: Sikring av VA infrastruktur Ordstyrer: Jon Røstum

14:00 – 14:30 Innbrudd på vannbehandlingsanlegget til Bodø vannverk - Bodø kommune v/ Ståle Enge
14:30 – 15:00 IT sikkerhet og risikoanalyse for driftskontrollsystemer - SINTEF v/ Martin G Jaatun

Parallell sesjon B: Nødvannforsyning: Ordstyrer Håvar Brøndbo

14:00 – 14:30 Organisering av nødvannforsyning i Oslo-regionen NRV v/Monica Gudim
14:30 – 15.00 Beredskap og nødvann – praktisk utstyr A-Aqua v/ Georg Finsrud

15:00 – 16:00 Utstillingsvandring

Parallell sesjon A: Leveringssikkerhet og kvalitet Ordstyrer: Maria Barrio

16:00 – 16:30 Hvordan utføres tilbakeslagssikring i Trondheim kommune
Trondheim kommune v/ John Larsen og Frode Clausen
16:30 – 17:00 Utfordringer med reservevannforsyning - Hoppekreps i Benna
Trondheim kommune v/ Hilde Bellingmo

Parallell sesjon B: Grunnvannsanlegg og lekkasjekontroll Ordstyrer: Tobias Dahle

16:00 – 16:30 Tilstandsvurdering av grunnvannsanlegg - Asplan Viak v/ Bernt Olav Hilmo
16:30 – 17:00 Praktisk lekkasjekontroll/sonevannmålere - Bømlo Vatn og Avløp v/ Odd Petter Habbestad

17:00 – 18:00 Utstillingsvandring

19:00 Aperitiff i lobby
19:30 Festmiddag

ONSDAG 24.oktober 2018

Parallell sesjon A: Hovedplaner og ny ledningsforskrift Ordstyrer: Håvar Brøndbo

08:30 – 09:00 DiVA – ny standard for hovedplaner og saneringsplaner
Norconsult v/ Hans Martin Eikerol og Porsgrunn kommune v/ Jan Tore Andersen

09:00 – 09:30 Samarbeid VA – kabeletatene – ny ledningsforskrift KMD v/Magnar Danielsen

09:30 – 10:00 Utforming av grøftesnitt - kontakt/samarbeid med kabelaktører Stjørdal kommune v/ Geir Baustad

Parallell sesjon B: Praktisk drift av avløpsnettet Ordstyrer: Tobias Dahle

08:30 – 09:00 Ny sensorteknologi for avløpspumpestasjoner
El-Watch v/ Hallvard Helgetun og Rindal kommune v/ Nils Ole Evjen


09:00 – 09:45 Ny avløpspumpestasjon Øya i Trondheim – utfordringer og valg av løsninger
VA-prosjekt v/ Ståle Fjorden og Trondheim kommune v/ Lars Erik Hårberg

09:45 – 10:00 Oppsummering og diskusjon

10:00 – 11:30 Utstillingsvandring med utsjekking av rommene

11:30 – 12:30 Lunsj

Felles sesjon Ressurser på avveie og ressurser til gjenvinning Ordstyrer: Stein Østerhus

12:30 – 13:00 Mikroplast er et økende problem – hva betyr dette for vannbransjen i Norge
Norsk vann v/ Einar Melheim

13:00 – 13:30 Fosfor og Recover prosjektet – NTNU v/ Sina Shaddel

13:30 – 13:45 Kaffepause

13:45 – 14:15 Bruk av ressursene fra avløpsslammet – hvordan blir dette gjort i Rogaland
IVAR v/Oddvar Tornes

14:15 – 14:45 Gjenvinning av energi - produksjon av gjødsel fra organisk avfall Ecopro V/Tore Fløan

14:45 – 15:00 Avslutning

 Velkommen tilbake til VA-dagene i Midt-Norge i 2019


Arrangører (2010-2019): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult