Årets VA-person

Årets VA person 2019 i Midt Norge – Bård Kotheim

Bård Kotheim ble kåret til Årets VA person Midt Norge 2019 på VA dagene 30 – 31 oktober.

I juyens begrunnelse heter det bl.a. at kandidaten har gjennom en lang yrkeskarriere både i offentlig og privat virksomhet lagt ned en stor innsats på VA sektoren. Spesielt vil juryen fremheve innsatsen kandidaten har gjort for å utbedre vannforsyningssystemene og separering av avløpsnettet i Verdal kommune.  

Prisen for Årets VA person i Midt Norge 2019 er en jaktkniv fra Helle fabrikker med inngravert navn. Juryen tror dette kan passe bra, da kandidaten er en ivrig småviltjeger.