Formål

Formålet med VA-dagene i Midt-Norge er å lage en samlingsplass for hele VA-bransjen i Midt-Norge. Målet er at ulike aktører (kommuner, konsulenter, leverandører og universitet/høgskoler) møtes til konferanse med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

VA-dagene favner bredt og skal være den naturlige møteplassen for både planleggere og driftsoperatører.