Tid: 26-27 oktober 2016

Sted: Scandic Hell Hotell, Stjørdal 

Vi setter pris på om du vil gi din tilbakemelding på konferansen, kun 9 spørsmål.

Du kan også evaluere hvert foredrag. På forhånd takk!

Nedenfor kan foredragene lastes ned.

 

ONSDAG 26.okt 

08:30 Registrering, kaffe/te og utstillingsåpning. Morgenbuffe 09.00-11.00

09:30 – 09:35 Åpning av konferansen Tobias Dahle prosjektleder og ordstyrer

09:35 – 09:50 Hva har skjedd siden sist - Innledning Jon Røstum, Powel

09:50 – 10:30 Ny drikkevannsforskrift vil medføre tydeligere krav til vannverkene. Hva blir nytt for vannverkene? Stig Atle Vange, HOD

10:30 – 10:45 Ny Drikkevannsforskrift - Hva betyr dette for vannverkseierne?Hilde Bellingmo, Trondheim kommune

10:45 – 12:00 Utstillingsvandring

12:00 – 12:30 Mattilsynet har i 2016 fokus på ROS og beredskap og digitale sårbarheter. Krav og forventinger til vannverkseierne Erik Wahl, Mattilsynet

12:30 – 13:00 Hva kan politiet hjelpe til med i krisesituasjoner? Solveig Eide, Politiet

13:00 – 14:00 Lunsj

Parallell sesjon A: "Beredskap" Ordstyrer: Jon Røstum

 14:00 – 14:30 Høydebasseng på Lundamo, tekniske løsninger inkludert muligheter for sikring. Helge Kvamme, Brimer

14:30 – 15:00 Sikkerhet i kummer, hvordan kan kummer sikres bedre? Ventilkryss, brannventil, sensorer. Hva kan gjøres? Hans Hatmyr, Ulefos 

Parallell sesjon B: "Kvalitet på ledningsnett ved nyanlegg" Ordstyrer: Tobias Dahle

14:00 – 14:30 Mal for kommunaltekniske VA normer. Kjetil Flugund, Norsk Rørsenter

14:30 – 15:00 Felles kommunaltekniske VA normer for kommunene i Trøndelag. Tobias Dahle

15:00 – 16:00 Utstillingsvandring

 Parallell sesjon A: Befaring pumpestasjon «Stjørdalsmodellen» Ordstyrer: Geir Baustad

16:00 – 17:00 Omvisning på ny avløpspumpestasjon i Stjørdal. Geir Baustad, Stjørdal kommune

Parallell sesjon B: "Kommunal overtakelse av nyanlegg " Ordstyrer: Tobias Dahle

16:00 – 16:30 Vilkår for kommunal overtakelse av VA anlegg. Odd Lieng, Norsk Rørsenter

16:30 – 17:00 Erfaringer fra overtakelse av nyanlegg. Bård Kotheim ,Verdal kommune

 17:00 – 18:00    Utstillingsvandring

 19.00 Aperitiff i lobby

 19.30 Festmiddag med underholdning

 

TORSDAG 27.oktober

 

Felles sesjon Ordstyrer: Jon Røstum

08:30 – 09:15 Lovutvalget for overvatn – gjennomgang av NOU' en med vekt på konsekvenser for kommunene. Hogne Hjelle, Bergen kommune

09:15 – 10:00 Klima i fortid og framtid – etablering av lokale nedbørstasjoner. John Smits, Meteorologisk institutt

10:00 – 11:30 Utstillingsvandring med utsjekk fra hotell

Parallell sesjon A: "Overvann"Ordstyrer: Jon Røstum

11:30 – 12:00 Samordna planlegging – krav til reguleringsplaner med på overvann. Anders Prøsch, Trondheim kommune

12:00 – 12:30 Forsikringsskadene øker – regress mot kommuner. Eksempler på hendelser. Petter Sletta Olsen, Gjensidige Forsikring

12:30 – 13:00 Klima 2050 – hvordan håndtere overvannsutfordringene. Tone Muthanna, NTNU

Parallell sesjon B: "Drift av vannledningsnettet"Ordstyrer: Tobias Dahle

11:30 – 12:00 Kimtal på ledningsnettet – årsaker og mulige tiltak. Stein Wold Østerhus, NTNU

12:00 – 12:30 Praktisk utforming av spyleplaner. Knut Fredrik Odlo, Norconsult

12:30 – 13:00 Vann til brannslokking og sprinkleranlegg. Utfordringer for vannverkene og behov for utvikling av lovverket. Ny rapport fra Norsk Vann. Einar Melheim, Norsk Vann

13:00 – 14:00 Lunsj

Felles sesjon Ordstyrer: Tobias Dahle

14:00 – 14:30 Anskaffelsesregelverket. Audun Thorshaug, Trondheim kommune, Eierskapsenheten

14:30 – 15:15 Er anskaffelsesregelverket den største hindringen for god kvalitet i Vannbransjen? Hvordan sikre god kvalitet i utførelsen? Geir Baustad, Stjørdal kommune

15:15 – 15:30 Oppsummering og avslutning

Velkommen tilbake til VA-dagene i Midt-Norge i 2017


Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult