ONSDAG 3.november 2021

08:30 Registrering, kaffe/te og utstillingsåpning.

09:20 – 09:30 Åpning av konferansen. Tobias Dahle, prosjektleder og ordstyrer

09:30—09:50 Hva har skjedd siden sist? Jon Røstum, Volue

09:50 – 10:10 VA-sektoren mot 2030 sett fra Trondheim kommune. Håkon Pedersen, Trondheim kommune

10:10—10:30 Forvaltning av ledningsnett før, nå og framover. Sveinung Sægrov, NTNU

10:30 – 11:30 Utstillingsvandring

11:30 – 12:30 Lunsj for utstillere

Ordstyrer: Stein Wold Østerhus, NTNU

11:30—12:00 Kommunalt investeringsbehov 2021-2040. Håkon Reksten, Norconsult

12:00—12:30 Sykdomsutbruddet i Askøy - hva kan vi lære? Hanne Kvitsand, SINTEF

12:30 – 12:40 Oppsummering og diskusjon

12:40—13:00 NTNU masterstudent/phd 4 korte presentasjoner

13:00 – 14:00 Lunsj for deltakere

Parallellsesjon A Sikker og robust drikkevannsforsyning

Ordstyrer: Tobias Dahle

14:00 – 14:20 Reservevannskilde og nødvanns-forsyning i Ålesund-regionen. Bjørn Skulstad, Ålesund kommune

14:20—14:40 Sikker vannforsyning i Kristiansund. Thor Hasselø, Kristiansund  kommune

14:40 – 15:00 Grunnvann som reservevanns-kilde, utfordringer og muligheter. Karin Kvålseth, Sweco

15:00 – 15.10 Oppsummering/diskusjon

Parallellsesjon B HMS og verneutstyr

Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

14:00 – 14:30 HMS i vannbransjen. Magnhild Eliassen, Norconsult

14:30 – 14:50 Riktig bruk av verneutstyr. Kenneth Almås, VestTeknikk

14:50 – 1500 Oppsummering/diskusjon

15:00 – 16:30 Utstillingsvandring

 

Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

16:30—17:10 Vann i verden. Bjørn Støwer, Stjørdal kommune

19:00 Aperitiff

19:30 Festmiddag.

 

 

TORSDAG 4.november 2021

Ordstyrer: Tobias Dahle

08:30—09:00 Gutta på røret. Albert Rødal, Trondheim kommune

09:00—09:10 Praktisk orientering om befaringene.

09:10—10:30 Utstillingsvandring

Parallellsesjon A Overvann

Ordstyrer: Hanne Kvitsand, SINTEF

10:30 – 10:55 Overvann inn i planleggingen. Kim Paus, NMBU

10:55 – 11:20 Nye verktøy fra Klima 2050 for planlegging og håndtering av overvann. Edvard Sivertsen, SINTEF

11:20 – 11.30 Diskusjon

Parallellsesjon B Avløp

Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

10:30 – 10:55 Rensekravene i forurensningsforskriften. Marit Lorvik, Statsforvalteren i Trøndelag

10:55 – 11:20 Hvordan jobber vi med rensekrav i Ålesund kommune? Arve Olav Bang og Elin Nerem, Ålesund kommune

11:20 – 11.30 Diskusjon

 

11:30—12:30 Lunsj

 

Parallellsesjon A Befaring

 

12:30—14:00 Alternativ 1: Hjelset vannbehandlingsanlegg, Stjørdal

Nytt vannbehandlingsanlegg for Stjørdal Kommune. Anlegget skal dekke kommunenes vannbehov i 40 år.

12:30—14:00 Alternativ 2: Drensstein testområde, Malvik

Permeabelt dekke på parkeringsplass hvor vannet ledes ned i underlaget og forhindrer store vann-ansamlinger og dammer ved regnskyll.

Parallellsesjon B Digitalisering

Ordstyrer: Stian Bruaset, SINTEF

12:30 – 12:50 Digitalisering i vannbransjen. Jon Røstum, Volue

12:50 – 13:10 Digital transformasjon av vann-forsyningen, hvordan komme i gang? Arild Skjelstad, Stjørdal kommune

13:10—13:30 IoT løsninger fra Pipelife – hvordan sensorikk kan effektivisere drift hos små og store kommuner. Eirin Kalstø, Pipelife

13:30—13:50 Vanntapsreduksjon i Vestfold – Gjennomarbeidet beregning og mål-setting av vanntap er en god motivasjon. Børge Bjørndahl, Vestfold Vann IKS

13:50—14:00 Diskusjon/oppsummering