Tid: 25-26 oktober 2017

Sted: Scandic Hell Hotell, Stjørdal 

Nedenfor kan foredragene lastes ned.

ONSDAG 25.okt 

08:30 Registrering, kaffe/te og utstillingsåpning. Morgenbuffe 09.00-11.00

09:30 – 09:35 Åpning av konferansen Tobias Dahle prosjektleder og ordstyrer

09:35 – 09:50 Hva har skjedd siden sist - Innledning Jon Røstum, Powel

09:50 – 10:30 Nytt sentral avløpsrenseanlegg i Stjørdal – hvordan og hvorfor. Stjørdal kommune v/ Geir Baustad

10:30 – 10:50 Rensekrav til sjøresipienter i Trondheimsfjorden – med utgangspunkt i Stjørdal Fylkesmannen v/ Leif Inge Paulsen

10:50 – 12:10 Utstillingsvandring

12:10 – 12:30 Planlegging av Sara sentralavløpsrenseanlegg i Stjørdal Rambøll v/ Jostein Andersen

12:30 – 13:00 Bygging av nytt avløpsrenseanlegg i Stjørdal Veidekke v/ Lars Wigum Karlsen

13:00 – 14:00 Lunsj

Parallell sesjon A: VA ledningsnettet ordstyrer; Jon Røstum

14:00 – 14:30 Håndtering av avløpsvann – helseeffekter på luftveier og sentralnervesystem. Stami V/ Kari Heldal

14:30 – 15:00 Utforming av frekvensomformere Svein Robert Haldar og Mohammed Lahchaychi, Danfoss Norge

Parallell sesjon B: Anleggseksempler fra Midt Norge ordstyrer: Håvar Brøndbo

14:00 – 14:30 Styrt Boring - 2 eksempler fra Trondheim: Heimdal og Øya
Trondheim kommune v/ Andreas Ellingsson og Lars Erik Hårberg

14:30 – 15:00 Separering av felles avløpsledninger Verdal kommune v/ Bård Kotheim

15:00 – 16:00 Utstillingsvandring

Parallell sesjon A: Produktinformasjon fra aktuelle leverandører Ordstyrer Jon Røstum

16:00 – 17:10 Innlegg fra 3 leverandører: Huber v/Elvis Settnøy, Salsnes Filter v/Jan Munkvold og Nordic Water/Sobye Miljøfilter v/Anniken Alsos

Parallell sesjon B: Kvalitet på nye ledningsanlegg Ordstyrer : Tobias Dahle

16:00 – 16:40 Plastrør for vannforsyning og avløp: Hvordan skal vi oppnå 100 års levetid? Gunnar Mosevoll, eget firma

16:40 – 16:50 Diskusjon – oppsummering

16:50 – 17:10 Nasjonal Vannvakt – Norges svar på svenske VAKA FHI v/ Tora Scharffenberg

17:10 – 18:00 Utstillingsvandring

19.00 Aperitiff i lobby

19.30 Festmiddag med underholdning.  Meny.Toastmaster: Ståle Fjorden

 

 

TORSDAG 26.oktober

 Felles sesjon Ordstyrer: Håvar Brøndbo

08:30 – 09:00 Fett og Oljeutskillere – regelverk og praktisering Trondheim kommune v/ John Larsen

09:00 – 09.30 Dokumentasjon og forvaltning av private anlegg med effektiv digital samhandling med eiere og entreprenører. v/Arnstein Holthe, Powel

09:30 – 09.45 Oppsummering – diskusjon

09:45 – 10:00 Orientering om befaring til sentralrenseanlegget i Stjørdal – inndeling i grupper

10:00 – 11:30 Utstillingsvandring med utsjekk fra hotell

11.30 – 12.30 Lunsj

Parallell sesjon A: Befaring Stjørdal avløpsrenseanlegg

12.30 – 15.30 Befaring Stjørdal avløpsrenseanlegg. Stjørdal kommune v/ Geir Baustad

Parallell sesjon B: Ny drikkevannsforskrift - anskaffelsesregelverketOrdstyrer: Tobias Dahle

12.30 – 13.15 Ny drikkevannsforskrift er vedtatt – hva blir konsekvensene for vannverkseierne.Mattilsynet v/ Erik Wahl

13.15 – 13.45 Oppsummering og diskusjon

13.45 – 14.15 Pause

14.15 – 15.30 Både Forsyningsforsyningsforskrifta og anskaffelsesforskrifta er revidert – konsekvenser for VA sektoren, Bergen kommune Innkjøpsavdelinga v/ Uwe Matthäus

15.30 Avslutning

Velkommen tilbake til VA-dagene i Midt-Norge i 2018


Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult