ONSDAG 2.november 2022

08:30 Registrering, kaffe/te og utstillingsåpning

09:20 - 09:30 Åpning av konferansen Tobias Dahle, prosjektleder og ordstyrer

09:30 - 09:50 Hva har skjedd siden sist? Jon Røstum, Volue

09:50 - 10:35 Alarmen går – erfaringer med VA-beredskap fra Gjerdrumskredet Veronica Koster, Gjerdrum kommune

10:35 - 11:45 Utstillingsvandring

11:45 - 12:10 Veien videre for VA-sektoren Thomas Breen, Norsk Vann

12:10 - 12:40 Kåring av det beste drikkevannet i Midt Norge – regional semifinale

12:40 - 13:00 NTNU masterstudent/phd 3 korte presentasjoner:

    1. Kunstig infiltrasjon
    2. Fremmedvann i avløpssystemer
    3. Tilstandsmodellering med maskinlæring

 

13:00 - 14:00 Lunsj

Parallellsesjon A VA-beredskap

Møterom: Hall 2

Ordstyrer: Tobias Dahle

14:00 - 14:25 Hvordan står det til med VA-beredskapen i Trøndelag? Henning Irvung, Statsforvalteren i Trøndelag

14:25 - 14:45 Alarmen går – kjenner du ditt VA-system? Marius Møller Rokstad, NTNU

14:45 - 15:05 Verktøy for driftsoperatørene Veronica Koster, Gjerdrum kommune

15:05 - 15.30 Beredskapsøvelse – hvordan sikre vann til sykehus når vannverket er ute av funksjon? Lars Vidar Synnes, Ålesund kommune

 

Parallellsesjon B Oppgradering av VA-anlegg praktiske eksempler

Møterom: Stiklestad

Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

14:00 - 14:30 Reduksjon av lekkasjer erfaringer fra Nærøysund Martin Flått, Nærøysund kommune

14:30 - 15:00 Oppgradering av VA-anleggene eksempel fra Selbu Jostein Moslet, Selbu kommune

15:00 - 15:30 Stor utbygging av avløpssystemet i en liten kommune Bjørnar Grytvik, Frøya kommune og Magnus Kile Andersen, Rambøll

15:30 - 16:30 Utstillingsvandring

Vannforsyning i et historisk perspektiv Ordstyrer: Tobias Dahle

16:30 - 17:00 Byens vann - vannhistorien i Trondheim kommune Per Østby

19:00 Aperitiff

19:30 Festmiddag

TORSDAG 3.november 2022

Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

08:30 - 09:00 VA-sektoren i Trondheim kommune i årene som kommer – strategier og utfordringer Tomas Eidsmo, Trondheim kommune

09:00 - 10:15 Utstillingsvandring

Parallellsesjon A Bærekraft i VA-sektoren Overordnede løsninger

Møterom: Hall 2

Ordstyrer: Maria Barrio, SINTEF

10:15 - 10:40 Bærekraft i vannbransjen - hva betyr det? Turid Ødegaard, Rambøll

10:40 - 11:05 Fra VA-norm og VA/Miljøblad til Norsk Vannstandard Kjetil Flugund, Norsk Vann

11:05 - 11:30 Hvordan måle bærekraft? Maria Barrio, SINTEF

Parallellsesjon B Bærekraft i VA-sektoren Praktiske løsninger

Møterom: Stiklestad

Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

10:15 - 10:40 Langtidsplanlegging av rørinspeksjoner og fornyelser på VA ledningsnettet Albert Rødal, Trondheim kommune

10:40 - 11:05 Rørfornying uten å grave Peer-Christian Nordby, Olimb Rørfornying

11:05 - 11:30 Energieffektiv pumping av avløpsvannet ved WW Booster Rune Sesaker, Grundfos Pumper

11:30 - 12:30 Lunsj

God drift av ledningsnett og høydebasseng

Ordstyrer: Tobias Dahle

12:30 - 12:55 Kalibrering av nettmodell - utarbeidelse av slokkevannskart - eksempler Tobias Dahle, Siv Ing Tobias Dahle AS

12:55 - 13:20 Sikkerhet og vannkvalitet ved høydebasseng Anne Marie Bomo, Norconsult

13:20 - 13:50 Mikrobiologisk kvalitet i høydebasseng - hva har vi lært? Paula Pellikainen, Bergen Vann

13:50- 14:00 Diskusjon, oppsummering og avslutning