ONSDAG 1.november 2023

08:30                  Registrering, kaffe/te og utstillingsåpning

09:30 - 09:40     Åpning av konferansen Tobias Dahle, prosjektleder og ordstyrer

09:40 - 10:00     Hva har skjedd siden sist? Jon Røstum, Volue

10:00 - 10:20     NTNU masterstudent/phd 4 korte presentasjoner  

10:20 - 11:30     Utstillingsvandring

11:30 - 12:30     Lunsj

12:30 - 13:00     Utfordringer ved vannforsyningen i Norge  Aleksander Åsheim, Riksrevisjonen

13:00 - 13:30     Nytt avløpsdirektiv vedtas i 2024 Marit Lorvik, Statsforvalteren i Trøndelag

13:30 - 14:00     Oppgavene står i kø på VA-sektoren—hva mener huseierne om økte gebyrer?    Morten Andreas Meyer, Huseiernes Landsforbund

14:00 - 14:30     Paneldebatt—debattleder Jon Røstum, Volue

14:30 - 15:30     Utstillingsvandring

Parallellsesjon A Bedre planlegging i VA-sektoren

Møterom: Hall 2

Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

15:30 - 16:00     «BforVA-nett». Verktøy for planlegging av ledningsnettrenovering for store og små kommuner

                           Stian Bruaset, SINTEF

16:00 - 16:30     Ny ledningsregistreringsforskrift—krav til VA-kartdata

                           Kåre Sigurd Os, Siv ing Tobias Dahle AS

16:30 - 17:00     Erfaringer med papirløs planlegging

                           Simon Utseth Sandvåg, COWI

Parallellsesjon B Siste nytt om sensorer og IoT

Møterom: Stiklestad

Ordstyrer: Jon Røstum, Volue

15:30 Digitalisering av ventiler. Sturla Ølstøren, AVK

15:40 Smarte husvannmålere Eddie Lillejord, Kamstrup

15:50 Trådløse sonevannmålere Lars E Faaberg, Guard

16:00 Batteridrevet vannmåler Steinar Jacobsen, Volue IoT

16:10 Kontaktløs måling av vannføring i avløpsnett Frøydis Sjøvold, Pipelife

16:20 Vannmåling Ivan Rosenborg, Krohne

16:30 Måling av fremmedvann Niclas Rønne, KZ Handels

16:40 Tanker om løsningene som er presentert Ørjan Sætre, Trondheim kommune

16:50 Oppsummering

17:00 Slutt for dagen

19:00                  Aperitiff  

19:30                  Festmiddag med kåring av årets VA-person

 

 

TORSDAG 2.november 2023

Beredskap

Ordstyrer: Maria Barrio, SINTEF

08:30 - 09:00     Digitale utfordringer og trusselbilde i vannbransjen. Praktiske eksempler fra norske  kommuner

                            Bjørn Tveiten, daglig leder Kommune-CSIRT

09:00 - 09:30     Beredskap i vannbransjen blir stadig viktigere Ragnhild Aalstad, Norsk Vann

09:30 - 10:45     Utstillingsvandring

 Parallellsesjon ASikker vannforsyning

Møterom: Hall 2

Ordstyrer: Stein Wold Østerhus, NTNU

10:45 - 11:10     Praktisk lekkasjesøking i Melhus kommune

                           Stian Bratlie, Melhus kommune

11:10 - 11:30     Vannledningsbrudd i Namsos - 5000 personer uten vann

                           Svein Storø, Namsos kommune

Parallellsesjon B Drift av ledningsnettet

Møterom: Stiklestad

Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

10:45 - 11:10     Pluggkjøring og spyling på VA-nettet - erfaringer fra Verdal kommune

                           Bård Kotheim, Verdal kommune

11:10 - 11:30     Erfaringer med drift og vedlikehold av fettutskillere

                           John Larsen, Trondheim kommune

11:30 - 12:30     Lunsj

Avløp for fremtiden

Ordstyrer: Herman Helness, SINTEF

12:30 - 13:00     Nytt avløpsdirektiv kommer - hvordan bør kommunene møte dette?

                            Stein Wold Østerhus, NTNU

13:00 - 13:20     Hva blir konsekvensene i Brønnøy kommune?

                           Stephen Høgeli, Brønnøy kommune

13:20 - 13:40     Hva blir konsekvensene i Orkland kommune?

                           Maria Bugge Kjær, Orkland kommune

13:40 - 14:00     Er rådgiverbransjen forberedt på utfordringene?

                           Truls Inderberg, Norconsult

14:00                  Avslutning