Tema for VA-dagene 2011 var "Sikkerhet og driftskontroll" og "Spredt avløp og Vanndirektivet"

Tid: 25-26 oktober 2011
Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal

Program                  Utstillingskart     

DAG 1: Sikkerhet og driftskontroll

 

09.00               Registrering, kaffe/rundstykker

 

09.30 – 09:45  Ordstyrer innleder 

Jon Røstum, SINTEF

 

09:45– 10.15   Utbrudd av Cryptosporidiose i Østersund november 2010. Hva hendte og hva er lærdommen? Jari Hiltula, Østersund

 

10.15 – 10.45  Kan det samme skje i Trøndelag?  

Erik Wahl, Mattilsynet

 

10.45 – 11.15 Hvorfor var ikke vannbehandlingen i Østersund god nok?  

Stein Wold Østerhus, NTNU og Bjørnar Eikebrokk SINTEF

 

11.15 – 11.45 Presentasjon av utstillerne

 

11.45 13.30 Lunsj inkludert utstillingsvandring

 

13.30 – 14.00  Driftskontrollsystem for VA: Erfaringer og utfordringer

Arne Kvaal, Steinkjer kommune

 

14.00 14.40  Svar fra leverandører à 20 min

ABB v/ Magne Henriksen
               Guard  v/ Børje Larsson 

 

14.40 – 15.40 Utstillingsvandring - kaffe/frukt/rundstykker

 

15.40 16.20  Svar fra leverandører à 20 min

Normatic v/ Kjell Myklebust

Paul Jørgensen v/ Dagfinn Sten

  

16.20 – 16.40 Sårbarhet ved drift av overvåkningsanlegg Odd Atle Tveit, Trondheim kommune

 

19.00 Aperitiff i lobby

19.30 Middag

 

DAG 2: Spredt avløp og Vanndirektivet

 

08.30 – 08.40  Ordstyrer innleder 

Tobias Dahle, eget

 

08.40 – 09.25  EUs Vanndirektiv – konsekvenser for avløpssektoren

Jan Habberstad, Vannregion Trøndelag, STFK

 

09.25 – 10.45  Kaffe /frukt og utstillingsvandring    

 

10.45 – 11.30  Avløpsløsninger for spredt avløp/driftserfaringer Knut Robert Robertsen, Asplan Viak

 

11.30 12.30 Lunsj  

 

12.30 – 13.15  Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde – gjennomgang av ny veileder

Terje Farestvedt, Klif

 

13.15 – 13.45  Typegodkjenning av minirenseanlegg. Hvilke krav stilles? Lars Hem, SINTEF

 

13.45 – 14.00  Kort kaffepause

 

14.00 14.30 Erfaringer fra bygging og drift av mindre avløpsanlegg Knut Robert Robertsen, Asplan Viak

 

 

14.30 – 15.00  Saksbehandler spredt avløp – sheriff eller Ole Brumm?

Dag Erik Håvimb, Melhus kommune

 

15.00 15.15  Oppsummering og slutt


Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult