To main content

Jan Wilhelm Lippestad

Senior Adviser

Jan Wilhelm Lippestad

Senior Adviser

Jan Wilhelm Lippestad
Phone: 982 45 132
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1689935

Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuene vis...

Authors Grut Lisbet Lippestad Jan Wilhelm Nesje Kjersti Aamodt Per O Olsen Dorothy Sutherland Monkerud Lars Chr. Zeiner Hilde Hatleskog
Year 2019
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1613923

SINTEF, Avdeling Helse legger med dette fram sluttrapport fra følgeevalueringen. Rapporten markerer avslutningen på en følgeevaluering som har pågått i perioden juni 2016 – august 2018. Statusrapportene til Statens helsetilsyn og til de fire utviklingsprosjektene som inng...

Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1457389

I henhold til "Mandat for underveisvurdering av IA‐avtalen" skal IA‐partene i samarbeid innen utgangen av 2016 "foreta en underveisvurdering av status med hensyn til måloppnåelse og gjennomføring og oppfølging av avtalte tiltak og evaluerte forsøk, herunder st...

Year 2016
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1431144

SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram sluttrapport fra evaluering av NAV ordningene med fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov og pleiepengetelefonen. Resultatene viser at det har betydning for brukerne med en fast kontakt i NAV, men det er ikke k...

Year 2016
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1331725

Setting and objective The growing elderly population and the rising number of people with chronic diseases indicate an increasing need for rehabilitation. Norwegian municipalities are required by law to offer rehabilitation. The aim of this study was to investigate how rehabilitation work is perceiv...

Authors Steihaug Sissel Lippestad Jan Wilhelm Werner Anne
Year 2016
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1457381

SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, legger med dette fram delrapport fra evaluering av ordningen med fast kontaktperson og pleiepengetelefonen. Delrapporten baserer seg på dokumentgjennomgang og intervjuer (individuelt og gruppe) med leder for piloten i Sør-Trøndelag, et utva...

Year 2015
Type Report/thesis