To main content

Kristine Holbø

Senior Research Scientist

Kristine Holbø

Senior Research Scientist

Kristine Holbø
Phone: 402 17 189
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1685769

Denne rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i forbindelse med tjenesteutviklingen når det gjelder avstandsoppfølging av kronisk syke. De fire prosjektene som er blitt fulgt i dette prosjektet er henholdsvis «HelsaMi+» som er blitt tilbudt innbyggere i Trondheim, Malvik, Kl&...

Authors Das Anita Reitan Jarl Holbø Kristine Boysen Elin Sundby Ausen Dag
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1268612

...Økt livskvalitet med GPSTrygge spor er et offentlig innovasjonsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Prosjektet harvært organisert gjennom en forstudie i 2011 og en hovedstudie i 2012. Fem kommuner harsamarbeidet om å utvikle kunnskap vedrørende bruken av GPS, for å bidra ...

Authors Ausen Dag Svagård Ingrid Storruste Øderud Tone Holbø Kristine Bøthun Silje
Year 2013
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1070722

This paper presents an attempt to understand how safe walking technology can be designed to fit the needs of people with dementia. Taking inspiration from modern dementia care philosophy, and its emphasis on the individual with dementia, we have performed in-depth investigations of three persons' ex...

Authors Holbø Kristine Bøthun Silje Dahl Yngve
Year 2013
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1070662

This paper presents an attempt to understand how safe walking technology can be designed to fit the needs of people with dementia. Taking inspiration from modern dementia care philosophy, and its emphasis on the individual with dementia, we have performed in-depth investigations of three persons’ ex...

Authors Holbø Kristine Bøthun Silje Dahl Yngve
Year 2013
Type Conference lecture and academic presentation
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1044735

Ambient assistive technology (AAT) is envisioned as a powerful tool for facing the growing demands the demographic change toward an aging society puts on care. While AAT is often expected to increase the quality of life of older people, this paper holds that relevant interventions often embody value...

Authors Dahl Yngve Farshchian Babak A. Kofod-Petersen Anders Bøthun Silje Holbø Kristine Reitan Jarl
Year 2013
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1004762

AAL technologies for rehabilitation constitute a major research area within AAL research. A large number of novel technologies and applications has been developed in R&D projects. Our focus in this paper is to see how these technologies support innovation in the field. We document how these tech...

Year 2012
Type Part of a book/report