To main content

Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Senior Research Scientist

Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Senior Research Scientist

Ranveig Kviseth Tinmannsvik
Phone: 920 64 866
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1706470

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømm...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1643220

Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming. Resultatene som presenteres er basert på intervju med ansatte om fa...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1599668

A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, and the consequences for occupational safety, working environment and work per...

Authors Wasilkiewicz Kinga Kilskar Stine Skaufel Øren Anita Tinmannsvik Ranveig Kviseth Kilanowska Iwona
Year 2018
Type Part of a book/report