To main content

Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Senior Research Scientist

Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Senior Research Scientist

Ranveig Kviseth Tinmannsvik
Phone: 920 64 866
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1782925

In close cooperation with the Norwegian sea-based aquaculture industry SINTEF has developed and tested a methodology for investigating fish-escape events. The study base was a review of a selection of investigation methods from other industries. Four different methods were tested through investigati...

Year 2019
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1706470

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømm...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1643220

Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming. Resultatene som presenteres er basert på intervju med ansatte om fa...