To main content

Thor Harald Bjørkvoll

Senior Research Scientist

Thor Harald Bjørkvoll

Senior Research Scientist

Thor Harald Bjørkvoll
Phone: 930 28 764
Email:
Department: Mobility and Economics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1617663

Selecting portfolios of electricity production assets, energy sources and market participation strategies facilitates usage and management of complementary resources. It helps also power producers to address uncertainties and to balance profit contributions, costs and risks. Therefore, portfolios sh...

Authors Stein-Erik Fleten Kjetil Trovik Midthun Thor Bjørkvoll Adrian Werner Marte Fodstad
Year 2018
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1502427

The paper discusses the sustainability of roof rainwater harvesting (RWH) in Greater Accra, Ghana We take a holistic approach, but focus especially on the social dimension. The discussion is grounded in a research and development project including a holistic sustainability assessment of selected RWH...

Authors Sigrid Damman Herman Helness Barnabas Amisigo Roland Asare Regina Ama Banu Kwadwo Ansong Asante Thor Bjørkvoll Kamal Azrague Mavis Akuffobea Frederick Logah Portia Adade Williams Frederick Amu-Mensah Masahudu Fuseini George Essegbey
Year 2017
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1425056

Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antall hydrogenbile...

Authors Thor Bjørkvoll Mats Mathisen Aarlott Kjetil Trovik Midthun
Year 2016
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1268760

Hensikten med dette arbeidet har vært å analysere pasientflyt, ventetider, kapasitets- og ressursutnytelse i forhold til behandling av pasienter ved Akuttsenteret. Arbeidet er basert på empiriske registreringer de siste halvannet år i kombinasjon med en simuleringsmodell som er utviklet under veis i...

Year 2013
Type Report