To main content

Jon Hovland

Chief Scientist

Jon Hovland

Chief Scientist

Jon Hovland
Phone: +47 957 74 159
Department: Process Technology
Office: Porsgrunn

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1784885

Biogas contains mainly methane, but raw biogas can contain large amounts of CO2 and is normally saturated with water. Condensation, especially during compression, may lead to operational problems. The aim of this work is to calculate the dew point (condensation limit) under different conditions with...

Authors Bråthen Terje Øi Lars Erik Hovland Jon
Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1639119

Raw biogas typically contains 60 % methane, 40 % CO2, small amounts of other components and is saturated with water. It is a question whether raw biogas can be compressed to high pressures without condensation. The aim of this work is to calculate the condensation limit under different conditions wi...

Authors Øi Lars Erik Hovland Jon
Year 2018
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1535735

Rapporten beskriver resultatene fra følgeforskningsprosjektet knyttet til GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS (Greve Biogass). Dette var et prosjekt som var finansiert av Innovasjon Norge som et underprosjekt i følgeforskningsprogrammet. Rapporten baserer seg på to delrapporter – en fra Tel-...

Authors Morken John Briseid Tormod Hovland Jon Elstad Stensgård Aina Saxegård Simon Alexander
Year 2017
Type Report/thesis