To main content

Jon Hovland

Chief Scientist

Jon Hovland

Chief Scientist

Jon Hovland
Phone: +47 957 74 159
Department: Process Technology
Office: Porsgrunn

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1535735

Rapporten beskriver resultatene fra følgeforskningsprosjektet knyttet til GRENLAND VESTFOLD BIOGASS AS (Greve Biogass). Dette var et prosjekt som var finansiert av Innovasjon Norge som et underprosjekt i følgeforskningsprogrammet. Rapporten baserer seg på to delrapporter – en fra Tel-...

Authors Morken John Briseid Tormod Hovland Jon Elstad Stensgård Aina Saxegård Simon Alexander
Year 2017
Type Report/thesis