To main content

Torfinn Solvang

Research Scientist

Torfinn Solvang

Research Scientist

Torfinn Solvang
Phone: 993 57 291
Department: Environment and New Resources
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1740800

To reach the goal of an industrialised macroalgae industry in Norway and other high-cost countries in the near future, a standardised seedling production method to improve quality control and predictability of cultivated biomass is essential. A total of 11 different treatments for seeding twine or r...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1676203

Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette prosjektet var å utvikle en tredelt metode for vurder...

Authors Erikson Ulf Gøran Solvang Torfinn Schei Marte Ag Siri Strand Amund Aalberg Kristian
Year 2018
Type Report/thesis